Nombres

Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres.

En general, quan els nombres van davant d’un nom —o quan són noms—, s’escriuen amb lletres.

Exemple adequatFalta una hora perquè comenci l’acte.

Exemple adequatEl zero va arribar a Occident per mitjà dels àrabs.


En canvi, quan els nombres van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres.

Exemple adequatEl curs es fa a l’aula 2.


Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.

Guia ràpidaSi voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.

El nombre va davant d’un nom

Quan els nombres van davant d’un nom —o quan són noms—, s’acostumen a escriure amb lletres.

Exemple adequatvint-i-nou, cent deu, mil disset


Amb tot, però, l’ús de les xifres és preferible o inevitable en alguns casos:

 • Nombres formats per tres mots o més

  Exemple adequatS’hi han inscrit 1.130 alumnes.

 • Nombres formats per només dos mots si algun porta guionet

  Exemple adequatHi havia 154 persones a la sala.

 • Nombres que expressen una quantitat i van seguits del símbol corresponent

  Exemple adequatLa temperatura mitjana anual és de 17 °C.

 • Nombres amb decimals

  Exemple adequatL’interès ha pujat 1,3 punts.

Remarques

S’apostrofa davant de les xifres que comencen per u o onze.

 • l’1 de setembre

 • un pressupost d’1.354.700 €

 • l’XI Jornada de Matemàtiques a l’Escola

 • l’11a clàusula del contracte

Els nombres, els intervals i les xifres i símbols relacionats no poden quedar partits a final de línia.

 • Truqueu al 934 035 478

 • Es va incloure a la memòria del curs
  2016-2017.

 • Ha recorregut els 42,2 km
  de la marató.

Si una frase comença amb un nombre que no es pot escriure amb lletres, és preferible alterar-ne l’ordre o anteposar-hi una expressió del tipus un total de.

 • Han assistit a l’acte d’inauguració del curs 382 persones.

 • Un total de 382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.

Cal unir amb guionet les desenes i unitats, i les unitats i centenes.

 • vint-i-tres

 • trenta-quatre

 • vuit-centè

Els ordinals en singular s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera. Els plurals, amb les dues últimes.

 • 8è [vuitè]

 • 13es [tretzenes]

La separació decimal s’ha de fer amb coma.

 • 6,53 g

 • 3,14159265 ms

En les quantitats de més de tres xifres, els dígits se separen de tres en tres (començant sempre per la dreta) generalment amb un punt.

 • 1.258 €


Quan el nombre indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.) s’escriuen tots els dígits seguits.

 • Ramón y Cajal va néixer el 1852.

 • Vegeu la pàgina 1423.

S’escriuen amb xifres romanes els nombres que acompanyen els noms de monarques i altres càrrecs jeràrquics civils i religiosos, els segles i els noms d’assignatures consecutives.

 • el faraó Tuthmosis II

 • el segle xxi

 • Dret Civil II

Guia ràpidaAquesta guia ràpida és una versió resumida del criteri «Nombres».
Darrera actualització: 31-3-2023
Impressió de la guia
Citació recomanada:
«Nombres» [en línia]. A: Guies ràpides: els criteris en versió reduïda. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/guiarapida.php?id=308> [consulta: 4 octubre 2023].
Pujar al principi de la pàgina