Separació de milers 

Per facilitar la lectura dels nombres que expressen quantitats llargues (de més de tres xifres), es fa servir el punt per separar els dígits de tres en tres (començant sempre per la dreta). En català no és recomanable fer servir la coma amb aquesta funció, tot i que hi ha llengües com ara l’anglès que la fa servir.

Exemple correcte 1.258 €
Exemple incorrecte 1258 €
Exemple inadequat 1,258 €


En determinades disciplines i en edicions molt acurades, és habitual seguir les recomanacions de la norma ISO 80000-1, segons la qual la separació d’aquests grups de tres xifres s’ha de fer amb un espai fi en comptes del punt.

Exemple correcte 4 250 679 km


Quan el nombre no indica quantitat sinó que indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.), les xifres no se separen i s’escriuen tots els dígits seguits.

Exemple correcte Ramón y Cajal va néixer el 1852.
Exemple incorrecte Ramón y Cajal va néixer el 1.852.
Exemple correcte 43500 Tortosa
Exemple incorrecte 43.500 Tortosa
Exemple correcte Vegeu la pàgina 1423.
Exemple incorrecte Vegeu la pàgina 1.423.
Exemple correcte Avinguda Diagonal, 1400
Exemple incorrecte Avinguda Diagonal, 1.400


Hi pot haver alguns casos excepcionals, com ara els números de telèfon, en què els dígits s’agrupin d’una manera determinada per facilitar-ne la lectura.

Exemple correcte 934 035 478
616 924 316
Exemple inadequat 934035478
616924316
Més informació
ISO 80000-1. Grandeurs et unités. Partie 1: Généralités. Ginebra: ISO, 2009.
Darrera actualització: 23-7-2020
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Separació de milers» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2082> [consulta: 18 agost 2022].