Remarques 

S’apostrofa davant de les xifres que comencen per u o onze.
 • l’1 de setembre
 • un pressupost d’1.354.700 ¤
 • l’XI Jornada de Matemàtiques a l’Escola
 • l’11a clàusula del contracte
Els nombres, els intervals i les xifres i símbols relacionats no poden quedar partits a final de línia.
 • Truqueu al
  934 035 478
 • Es va incloure a la memòria del curs
  2016-2017.
 • Ha recorregut els 42,2 km
  de la marató.
Si una frase comença amb un nombre que no es pot escriure amb lletres, és preferible alterar-ne l’ordre o anteposar-hi una expressió del tipus un total de.
 • Han assistit a l’acte d’inauguració del curs 382 persones.
 • Un total de 382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.
Cal unir amb guionet les desenes i unitats, i les unitats i centenes.
 • vint-i-tres
 • trenta-quatre
 • vuit-centè
Els ordinals en singular s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera. Els plurals, amb les dues últimes.
 • 8è [vuitè]
 • 13es [tretzenes]
La separació decimal s’ha de fer amb coma.
 • 6,53 g
 • 3,14159265 ms
En les quantitats de més de tres xifres, els dígits se separen de tres en tres (començant sempre per la dreta) generalment amb un punt.
 • 1.258 ¤
Quan el nombre indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.) s’escriuen tots els dígits seguits.
 • Ramón y Cajal va néixer el 1852.
 • Vegeu la pàgina 1423.
S’escriuen amb xifres romanes els nombres que acompanyen els noms de monarques i altres càrrecs jeràrquics civils i religiosos, els segles i els noms d’assignatures consecutives.
 • el faraó Tuthmosis II
 • el segle xxi
 • Dret Civil II
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Remarques» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=567> [consulta: 27 febrer 2021].