Concessió del projecte ObjectLab-UB

08/03/2023

El projecte ObjectLab-UB: realitats confluents per a l’aprenentatge de les Ciències Socials mitjançant el patrimoni digital objectual a l’Educació Secundària (AS017658), està dirigit per les investigadores Tània Martínez Gil i Carolina Martín Piñol, i compta amb un equip de didactes, arqueòlegs/es, historiadors/es, educadors/es artístics i tecnòlegs de la Universitat de Barcelona. En destaca la col·laboració amb la Fundació Global Digital Heritage, representada pel Dr. Víctor Manuel López Menchero. El projecte parteix de les metodologies d`anàlisi de les Ciències Socials mitjançant l’ús de fonts objectuals que han estat modelitzades digitalment amb tècniques fotogramètriques i traslladades a repositoris virtuals; tot a fi de plantejar temes fonamentals de la formació humanística existents als eixos curriculars actuals.

La creació del laboratori virtual-objectual (ObjectLab-UB) pretén establir una interrelació entre els objectes i els continguts del currículum d’educació secundària obligatòria, desenvolupant entre els alumnes un pensament històric i crític en la construcció del coneixement. En resum, per aquest projecte, el patrimoni cultural objectual, les TIC i la didàctica de les Ciències Socials (pilars d’aquest projecte) formen un triangle simbiòtic que aprofitat adequadament podrien tenir efectes altament positius en el procés d’aprenentatge, establint un pont d’unió entre l’objecte, la tecnologia i la història.

Els objectius generals de la recerca són els següents:

  • OG1.: Crear un laboratori virtual-objectual, ObjectLab-UB, que estableixi una interrelació entre els objectes, el currículum d’E.S.O. i les necessitats disciplinars del professorat de Ciències Socials.
  • OG2.: Desenvolupar una metodologia de treball a les aules de Secundària basada en l’ús dels laboratoris virtuals i l’adquisició de competències digitals.
  • OG3.: Implementar i garantir el nivell d’adquisició de les competències transversals vinculades als ODS 4, 5, 8 i 10 en el marc de l’assignatura de Ciències Socials: Geografia i Història.

Últimes notícies

Jornada de Memòria Històrica i Innovació a les Aules Escolars

La Dra. Lydia Sánchez participa al seminari “Educació Mediàtica, una mirada crítica”