“Materiales didácticos para la formación ciudadana en aulas de ESO”

23/03/2022

Les doctores Ilaria Bellati i Judit Sabido-Codina ens presenten la seva publicació a la revista Pedagogía Social Revista Interuniversitaria titulada ‘Materiales didácticos para la formación ciudadana en aulas de educación secundaria obligatoria’.

En aquest article s’analitza la funcionalitat didàctica de quatre materials educatius dirigits a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria per posteriorment avaluar la seva ocupabilitat a les aules, amb relació a la promoció de l’aprenentatge interactiu, i la posició ocupada pel docent respecte el seu alumnat.

Pots descarregar la publicació completa fent clic aquí.

Últimes notícies

Participació al «XI Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano»

Participació al Workshop «Toward Flourishing: A Theoretical Reset for Journalism»