El projecte Realitat i ficció de les dones medievals vol explorar la realitat de les dones medievals i contrastar aquesta realitat amb les ficcions elaborades tant per la literatura de l'època com pel nostre imaginari contemporani de l'edat mitjana.

Els continguts, canalitzats a través d'una exposició analògica i virtual, s'articulen al voltant de quatre grans eixos temàtics dedicats a la literatura, la vida quotidiana de les veïnes de la Barcelona de l'any mil, la vellesa, i l'espiritualitat.

El projecte ha estat finançat per la FECYT (FCT-21-17302)

Les veïnes
de Barcelona
de l'any mil

El projecte de recerca i transferència Les veïnes de Barcelona de l’any 1000 pretén rescatar de l’oblit les dones que van viure al territori de l’actual Barcelona pels volts de l’any 1000. Partim de la documentació escrita en llatí entre els anys 950 i 1050 que conserva l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona i que està constituïda per compravendes, testaments, empenyoraments, actes de judici, etc.

En aquests diplomes trobem les dones actuant, soles o en companyia principalment dels seus marits o fills, en diferents actes jurídics i transaccions comercials. És a dir, les trobem comprant, venent, testant, heretant, empenyorant o presentant denúncies davant un tribunal. D’aquesta manera, constatem que, a l’alta edat mitjana, les dones gaudien d’uns drets i unes llibertats que no tindran en altres moments de la història.

Explicarem la història de Madrona, una veïna de Barcelona de l’any 1000.

1
La història
de Madrona

Arran de la presa de Barcelona per Almansor l’any 985, molts dels seus habitants van morir i altres van ser fets presoners. Entre aquests, hi havia Madrona i la seva filla, que foren portades com a captives a Còrdova.

Passats uns quinze anys, potser després del pagament d’un rescat, Madrona tornà a Barcelona i es trobà que el seu germà Bonhom s’havia apropiat fraudulentament de tots els seus béns per mitjà de vendes, de permutes i del que avui dia en diríem “enginyeria financera”.

Madrona ho va denunciar. L’Arxiu de la Catedral de Barcelona conserva el pergamí que aixeca l’acta del judici corresponent, que es va celebrar el 8 de maig de l’any 1000 al Palau Comtal.

Els jutges van arribar a la conclusió que Bonhom era culpable, però, tot i així, Madrona només va poder recuperar una petita part del que havia perdut: cinc mujades de vinya i unes terres al terme de Magòria.

Il·lustració de dona de l'any 1000

L'Arxiu de la Catedral de Barcelona

La documentació dels segles X i XI conservada a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona està constituïda, principalment, per diplomes de caire notarial redactats en llatí. La tipologia documental és força variada i inclou, per exemple, testaments, donacions, compravendes, empenyoraments o permutes. Un d’aquests diplomes ens explica la història de Madrona.

Barcelona, Arxiu Capitular de la Catedral, perg. 1-2-138
Barcelona, Arxiu Capitular de la Catedral, perg. 1-2-138

El paper de la comtessa Ermessenda de Carcassona

En la resolució de la denúnica de Madrona cal destacar el paper actiu de la comtessa Ermessenda de Carcassona, muller del comte Ramon Borrell I i una de les dones més influents de les primeres decàdes del segon mil·leni. Ella presidia el tribunal i, en sentir la denúncia que entre plors feu Madrona, va ordenar als jutges i al vescomte Udalard que, amb altres homes competents, indaguessin sobre les propietats que el germà de Madrona, Bonhom, li havia usurpat amb diferents ardits. Finalment, la comtessa confirma la sentència a favor de Madrona i amb el seu signe al document li atorga validesa perpètua.

Més informació sobre Madrona: “Madrona, la crueltat fraternal”

Segell d’Ermessenda de Carcassona amb el nom en llatí i àrab, gravat sobre una calcedònia de tons violats. (Museu Capitular de Girona)
Segell d'Ermessenda de Carcassona amb el nom en llatí i àrab, gravat sobre una calcedònia de tons violats. (Museu Capitular de Girona)
2
Almansor assalta
i saqueja Barcelona

L’estiu de l’any 985 el cabdill musulmà Almansor va emprendre una ràtzia per assaltar Barcelona, després de planificar-la amb molta cura. Partí de Còrdova el 5 de maig i va iniciar el setge de Barcelona dia 1 de juliol. En només cinc dies va aconseguir entrar a la ciutat: el 6 de juliol les tropes d’Almansor en començaren el saqueig i la destrucció.

El propòsit principal dels musulmans fou fer-se amb un botí valuós, que consistí en béns materials com or o plata i en captius, que utilitzaven per treballar, com a esclaus sexuals o per aconseguir un rescat. Els barcelonins es van haver d’organitzar per rescatar els seus conciutadans. No fou una empresa fàcil ni ràpida: va durar més de quinze anys.

Les conseqüències polítiques de l’expedició d’Almansor també foren importants. El rei franc no va enviar a la ciutat l’auxili i la protecció que s’esperava i, per això, els comtats catalans, tot i que en mantingueren una dependència nominal, es van independitzar “de facto”.

Mapa de Barcelona (any 985): J. Bolós – V. Hurtado, Atles del Comtat de Barcelona (801-993), Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2018, pàg. 28.
Mapa de Barcelona (any 985): J. Bolós – V. Hurtado, Atles del Comtat de Barcelona (801-993), Barcelona,
Rafael Dalmau Editor, 2018, pàg. 28.
Cantigas de Santa Maria, Códice Rico, El Escorial, RBM, T-I-1. fol. 144r i 221v (Patrimonio Nacional)
Cantigas de Santa Maria, Códice Rico, El Escorial, RBM, T-I-1. fol. 144r i 221v (Patrimonio Nacional)

El 5 de maig del 985 Almansor va sortir de Còrdova cap a Barcelona, on arribà gairebé dos mesos més tard. Es dirigí primer a Múrcia i hi romangué dues setmanes; després, va continuar cap al nord seguint la costa valenciana. El comte Borrell II va intentar evitar l’avanç d’Almansor i s’hi va enfrontar. No sabem exactament on –potser a prop de Terrassa– ni en quin moment –possiblement durant el mes de juny–, però fou vençut pel cabdill musulmà.

Per les fonts àrabs i cristianes tenim coneixement de les dates en què va començar i acabar el setge de Barcelona i sabem també que Almansor no va trobar gaire resistència per part dels barcelonins perquè en cinc dies va prendre la ciutat. Un dels trets que feien superior l’exèrcit musulmà era que els genets portaven uns reforços de làmines d’acer amb què cobrien els avantbraços per tal de poder aturar els cops de les espases sobre els seus caps i cares. Ens han arribat també relats terribles, com que els assetjadors llançaven dins les muralles els caps dels cavallers abatuts en la batalla anterior per espantar els defensors, però aquestes narracions sembla que tenen més de llegenda que de veritat històrica.

Més informació sobre aquest esdeveniment: El dia que Barcelona va morir (podcast) i L’assalt d’Almansor a Barcelona (vídeo).

Bust d’Almansor. Escultor: Antonio Rico (Calatañazor, Sòria)
Bust d’Almansor Escultor: Antonio Rico (Calatañazor, Sòria)
3
El captiveri
de Madrona

L’exèrcit d’Almansor estava format per tropes mercenàries que vivien dels botins de les seves batalles. Per això, els interessava obtenir les màximes riqueses possibles. A més de diners i altres béns, les tropes musulmanes es van apoderar d’un nombre important de captius, dels quals obtenien un bon guany fent-los servir com esclaus o demanant un rescat per redimir-los.

Segons alguns autors, després de l’assalt, se celebrà una mena de mercat als voltants de Barcelona on els familiars dels ostatges que podien pagar el rescat acudien per recuperar els seus parents. Altres, que no tingueren tanta sort, foren enduts a Còrdova i Osca.

Cantigas de Santa Maria, Códice Rico, El Escorial, RBM, T-I-1, fol. 221v (Patrimonio Nacional)
Cantigas de Santa Maria, Códice Rico, El Escorial, RBM, T-I-1, fol. 221v (Patrimonio Nacional)

Muliercula o esclava sexual

Com que el judici per dirimir la querella de Madrona contra el seu germà Bonhom es va celebrar el maig de l’any 1000, es pot pensar que aquesta barcelonina va passar gairebé quinze anys com a captiva a Còrdova. Pels abusos que patí durant aquest llarg període d’esclavitud, el levita Bonsom, que va redactar el document del judici, no es refereix a ella com a mulier o femina, els mots habituals, sinó com a muliercula, diminutiu de mulier. Aquest mot, que podem traduir com ‘donota’ o ‘prostituta’, tenia una forta connotació pejorativa i devia al·ludir al fet d’haver estat esclava sexual durant el seu captiveri.

El rescat dels captius

Entre la gent de palau que va assistir al judici, s’esmenten el vescomte de Barcelona Udalard († ca. 1014) i el jutge Oruç. Tots dos foren també capturats en l’atac d’Almansor i conduïts a Còrdova. Udalard trigà cinc anys a tornar a casa mentre que Oruç fou dels primers en ser alliberats i retornà a Barcelona l’any 986. Sabem que aquest va pagar el seu rescat gràcies a l’ajuda del monestir de Sant Cugat, que a canvi va rebre part del patrimoni d’Oruç.

En general, regressaren primer els captius que van poder pagar el rescat, bé perquè tenien recursos econòmics bé perquè comptaven amb l’ajut de familiars o amics. Fou igualment important la solidaritat dels seus conciutadans: durant anys, als testaments es faran deixes per al rescat dels captius.

Altres històries de dones.

4
On eren les terres
de Madrona?

Si traspassem a l’any 1000 el territori que ocupa l’actual Barcelona i d’acord amb la divisió de la Barcelona medieval en parròquies que proposà Carreras Candi a la seva Geografia General de Catalunya, trobem les següents parròquies: Santa Maria dels Sants, Sant Julià de Montjuïc, Santa Eulàlia de Provençana, Sant Vicenç de Sarrià, Sant Genís dels Agudells, Sant Andreu de Palomar i Santa Maria de la Mar. A aquestes parròquies cal afegir-hi la zona de la ciutat emmurallada, la Barcelona medieval pròpiament dita, designada al mapa com intra muros.

Mapa de Barcelona de l'any 1000 on es mostra la divisió per parròquies
Mapa 001, © Marc Ferrer (2022)

Magòria, les terres de Madrona

Les propietats de Madrona que el seu germà es veu obligat judicialment a restituir-li eren a Mogoria (tal com està escrit al diploma), un lloc que en els documents rep també els noms de Migoria, Megoria i Magoria. Sabem que en la Barcelona de l’any 1000 es trobava a la part sud de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, a les Corts. De fet, l’antiga partida medieval de Magòria correspondria aproximadament a l’actual barri del Camp de la Creu, que prengué aquest nom de la creu de terme que hi havia en aquest indret, la Creu de Magòria.

Més informació sobre la Barcelona de l’any 1000.

Mapa de Barcelona de l'any 1000 on es mostra la divisió per parròquies i on es localitza la Magòria
Mapa 002, © Marc Ferrer (2022)

La Magòria actual

El topònim Magòria és encara viu a la Barcelona d’avui. Ara bé, no fa referència al mateix lloc que a l’edat mitjana, ja que actualment designa un petit barri del districte de Sants-Montjuïc. En efecte, va prendre el nom de Magòria la zona propera a l’estació de ferrocarril que el 1912 es va inaugurar com a “Estació de la Magòria” per la seva proximitat, no a l’emplaçament medieval, sinó a la riera de Magòria, la qual, baixant des de Sarrià, creuava les Corts i, entre Sants i Hostafrancs, travessava la Gran Via i, a la part final, es desviava cap a la zona occidental de Montjuïc.

Mapa de Barcelona de l'any 1000 on es mostra la divisió per parròquies, on es compara la ubicació de la Magòria l'any 1000 amb la seva localització actual
Mapa 003, © Marc Ferrer (2022)
Imatge actual del barri de la Magòria
Barri de la Magòria (Barcelona, 2023)

Les veïnes de Barcelona de l’any 1000 (podcast)

Dones
medievals i
literatura

Parlar de la dona a la literatura medieval és sovint parlar d’imatges femenines construïdes pels homes. En aquest eix temàtic mostrem el xoc entre aquesta realitat imaginada i la que ens descobreix la documentació històrica. Centrant l’atenció en les dones que vivien en entorns rurals, contrastarem la realitat de les pastores medievals amb la imatge polaritzada, estilitzada i grotesca, que construeix d’elles la poesia culta a través del gènere conegut com a pastorel·la. En l’altre extrem de l’escala social, contraposem la imatge de les dames cantades pels trobadors i la seva realitat: les dades biogràfiques que conservem de Saurimonda de Navata contrapunten el seu retrat com a heroïna de la llegenda del cor menjat, un dels mites literaris que millor expressa les mistificacions i contradiccions de la imatge de la dona en el marc de l’anomenat “amor cortès”.

1
Pastores reals
i literàries

La pastorel·la

Una de les imatges literàries de la pastora en la literatura medieval és la que ens ofereix el gènere trobadoresc occità de la pastorel·la als segles XII-XIII. La pastorel·la és una cançó en forma de diàleg en què un home de classe elevada prova de seduir una pastora. En la pastorel·la, la representació de la dona i de l’amor s’oposa frontalment a la de la cançó trobadoresca. En la cançó, el trobador canta l’amor envers una dama noble (domna, midons), la indiferència de la qual accepta amb humilitat i resignació. L’espai d’aquest amor imaginat, que mai no serà concedit, és la cambra o el verger.

Diferents són l’actitud de l’home, el tipus de dona a la qual s’adreça i l’espai on es produeix l’encontre en el gènere de la pastorel·la. El cavaller, adulador, però també directe i en algun cas violent, troba la dona (toza, pastora) en plena natura. Sense altre horitzó que la satisfacció de l’instint sexual, la tracta de forma ruda quan ella hi oposa resistència. En un ambient cortesà, la violència sexual envers les dones de classe inferior ja havia estat banalitzada i considerada legítima per Andreas Capellanus en el seu tractat De Amore.

La pastorel·la es va conrear molt a la literatura francesa del segle XIII. La pastourelle francesa acostuma a retratar la pastora com a ambiciosa i interessada, i com un ésser moralment reprovable. Només en 36 ocasions de les 160 pastorel·les franceses conservades el cavaller no n’obtindrà els favors sexuals.

La pastorel·la occitana, menys representada (25 textos), tot i que més primerenca (segles XII i XIII), té un to més aristocràtic i el seu interès se centra, més que en el desenllaç, en l’enfrontament dialèctic entre l’home i la dona.

'La pastora Raquel', Bíblia de Pamplona. (Biblioteca Municipal d’Amiens, ms. 108, fol. 18r.)
La pastora Raquel, Bíblia de Pamplona. (Biblioteca Municipal d’Amiens, ms. 108, fol. 18r.)

L'autrier jost' una sebissa de Marcabrú

La primera pastorel·la occitana, i la més famosa, és la de Marcabrú, L’autrier jost’ una sebissa, conservada amb notació musical. En aquesta composició la pastora no només rebutja el cavaller sinó que li dona una autèntica lliçó moral tot recordant-li que les seves pretensions envers una vilana contravenen els més elementals preceptes de la cortesia.

Per a Michel Zink, la cançó trobadoresca i la pastorel·la representen dos imaginaris masculins de la feminitat: el de la dona cortès i el de la dona salvatge, encarnació aquesta última de l’instint eròtic lliure de qualsevol idealització o codificació.

Per Erich Kölher, el tema central de la pastorel·la és l’escenificació de la distància sòcio-cultural entre l’home i la dona. Considerada un mer objecte de desig eròtic, la pastora és assimilada als animals. Fins i tot arriba a establir-se una certa analogia entre el seu aspecte i la seva conducta i el tipus d’animals que guarda, segons es considerin aquests (xais, vaques, porcs…) més o menys “nobles”.

L’autrier jost’ una sebissa de Marcabrú, conservada amb notació musical en el Cançoner La Vallière (Bibliothèque nationale de France, fr.22543, fol.5r.)
L'autrier jost' una sebissa de Marcabrú, conservada amb notació musical en el Cançoner La Vallière (Bibliothèque nationale de France, fr.22543, fol.5r.)

Tradicions posteriors

Als segles successius la pastora lírica es polaritza. La bella pastora dominada i/o seduïda per l’home en un context primaveral i idíl·lic és parodiada en les salvatges serranes, que, en un context agrest i hivernal, assalten l’Arcipreste de Hita al Libro del Buen Amor (s. XIV) i reclamen brutalment els seus favors sexuals.

En contrapartida, la pastourelle francesa evolucionarà en el Renaixement cap al gènere pastoral bucòlic d’inspiració clàssica i que descriu un mon pastoral idíl·lic. Al segle XV, la pastourelle dona un gir radical de la mà de Christine de Pizan. Com havien fet les trobairitz, en el cas la cançó trobadoresca, Christine escriu per primera vegada la pastorel·la des de la perspectiva de la dona.

Una altra pastora literària és la que construeix l’hagiografia al voltant de Santa Margarida, figura de la pastora virtuosa, objecte d’atracció eròtica alhora que màrtir i disposada al sacrifici per tal de preservar la virtut.

Representació de Santa Margarida amb el drac (New York, Pierpont Morgan Library, Ms. 157, fol. 199r)
Representació de Santa Margarida amb el drac (New York, Pierpont Morgan Library, Ms. 157, fol. 199r)
2

L'abús

Abús i consentiment

Andreas Capellanus, autor del De Amore, un tractat que vol regular les relacions amoroses entre homes i dones en funció del grup social al qual pertanyen, desaconsella la relació entre cavallers i vilanes, i, si aquesta arriba a produir-se, no veu amb mals ulls l’ús de la força per part del cavaller.

Jungfrukällan / La font de la donzella (Igmar Bergman. Film,1960)
Jungfrukällan / La font de la donzella (Igmar Bergman. Film,1960)

La pastora avui

A l’edat mitjana, com en altres èpoques i encara avui en dia en diversos indrets, les dones, o, més aviat, les nenes, es dedicaven a guardar els ramats, ocupació que per la soledat i l’aïllament que comportava les feia especialment vulnerables.

Pastora amb ovelles, Bulgària 1880—1924 (Imago History Collection /Alamy Photo)
Pastora amb ovelles, Bulgària 1880—1924 (Imago History Collection /Alamy Photo)

Document d’abús a Mansília

Com a prova del risc que suposaven les activitats al camp per a les dones tenim un document que ens relata els repetits intents d’agressió que el domer de la parròquia de Sant Cugat d’Albons (Baix Empordà) havia comès contra tres nenes del poble a mitjans del segle XIV. En l’acta de la visita pastoral realitzada per Ènnec de Vallterra el 19 de gener de 1367, es reprodueix la narració d’aquests abusos en boca d’alguns vilatans i d’una de les nenes, Mansília, a qui, malgrat la seva curta edat de dotze anys, se li permet declarar i se’n recull el testimoni. Ella i altres dues nenes, Francesca d’onze anys i Marieta de set o vuit, havien estat agredides quan pasturaven el bestiar o collien herba per al bestiar en els camps. També un cop el domer les havia intentat agredir dins el poble. En tots els casos les nenes havien donat l’alarma (un cop al crit medieval de “Via fora!”) i fugit, ajudades, en ocasions, per algun veí que es trobava a prop.

3
El cor
menjat

La llegenda

Saurimonda de Navata és un dels protagonistes de la cèlebre Vida de Guillem de Cabestany, segurament la versió més coneguda de la llegenda del cor menjat. El relat, conservat en onze cançoners d’entre els segles XIII i XVI, ens narra la cruel venjança de Ramon de Castell Rosselló en descobrir la relació que manté la seva jove esposa, Saurimonda, amb Guillem, un trobador vassall d’ambdós. El noble assassina l’amant, li extreu el cor, el fa cuinar i el presenta a la dama com un plat exòtic i de gran valor, preparat exclusivament per a ella. Un cop acabat l’àpat, la dona pregunta què era aquella menja exquisida que tant li ha agradat; és aleshores quan el marit li revela que es tracta del cor de Guillem.

En saber-ho, Saurimonda jura no tornar a menjar mai més res i se suïcida deixant-se caure pel balcó del seu castell. El rei d’Aragó, en assabentar-se de la tragèdia, fa tancar Ramon de Castell Rosselló a la presó, on mor poc temps després. Paral·lelament, ordena que enterrin Saurimonda i Guillem junts davant de l’església de Perpinyà, on s’erigeix un monument públic que explica la història dels amants. El destí fatal dels enamorats i la seva unió post mortem esdevé així un llegat per a les generacions posteriors i un testimoni del triomf etern de l’amor vertader.

Saurimonda menjant el cor de Guillem de Cabestany i tirant-se tot seguit de la finestra. Miniatura que il·lustra una còpia del Decameron de Boccaccio (Codex Pal. lat. 1989, Biblioteca Apostolica Vaticana, fol. 143r.)
Saurimonda menjant el cor de Guillem de Cabestany i tirant-se tot seguit de la finestra. Miniatura que il·lustra una còpia del Decameron de Boccaccio (Codex Pal. lat. 1989, Biblioteca Apostolica Vaticana, fol. 143r.)

Lai de Guiron

El primer testimoni de la llegenda del cor menjat el trobem en el lai de Guiron, conservat en el Tristan de Thomas (1172-1176):

 

  En sa chambre se set un jor
  e fait un lai pitus d'amur, 
  coment dan Guiron fu supris, 
  pur l'amur de la dame ocis 
  qu'il sur tute rien ama,
  e coment li cuns puis dona
  le cuer Guiron a sa moillier 
  par engin un jor a mangier,
  e la dolur que la dame out, 
  quant la mort de sun ami sout. 
  La reine chante dulcement,
  la voiz acordee a l'estrument;
  les mainz sunt beles, li lais buens, 
  dulce la voiz, bas li tons.

 

La reina [Iseut] seia un dia a la seva cambra i componia un trist lai d’amor de com en Guiron va ser descobert i mort per l’amor de la dama que estimava per sobre de tot: el comte donà per menjar el cor de Guiron a la seva dona amb engany i ella va tenir un gran dolor en conèixer la mort del seu amic.

La reina canta dolçament acompanyant la veu amb l’instrument; les mans son belles, el lai bonic, la veu dolça, el to baix.

Caplletra del Roman de Tristan en prose (Viena, Österreichische Nationalbibliothek, Ms. 2542)
Caplletra del Roman de Tristan en prose (Viena, Österreichische Nationalbibliothek, Ms. 2542)
4
La
llegenda

La realitat de la llegenda

Per més que aquest relat sigui purament llegendari, hem conservat documentació històrica que demostra que els personatges que el protagonitzen van ser ben reals. Guillem de Cabestany fou un cavaller i trobador de finals del segle XIII, de Cabestany (Rosselló), i Ramon de Castell Rosselló, un noble rossellonès que visqué en aquella mateixa època. Gràcies a les actes i els títols preservats als Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals, a Perpinyà, sabem també que l’any 1197 Ramon va casar-se amb Saurimonda de Navata, de la qual ens han arribat nombrosos testimonis documentals.

Saurimonda, filla de Bernat de Navata i de Maria de Peralada, va néixer entre 1177 i 1179. Amb només quinze anys, va ser casada amb Ermengol de Vernet, un important magnat rossellonès. Ermengol va morir poc després del casament i Saurimonda, viuda als divuit anys, concertà unes segones núpcies amb Ramon de Castell Rosselló, que devia tenir, com a mínim, vint anys més que ella. Sorprenentment, a partir de l’any 1210 tots els escrits es refereixen a Saurimonda no com a muller de Ramon, sinó com l’esposa d’un tercer home: un noble anomenat Ademar de Mosset.

No sabem què va passar exactament; però, tenint en compte que el 1210 Ramon seguia viu, tot sembla indicar que entre el noble de Castell Rosselló i Saurimonda succeí alguna disputa, problema o desacord suficientment greu com per desencadenar el divorci o l’anul·lació del matrimoni. Qui sap si Guillem de Cabestany, que vivia a només tres quilòmetres de distància de la seva senyora, va tenir-hi res a veure.

Parella en un jardí. La Cité des dames de Christine de Pizan (Londres, The British Library, Harley Ms. 4431, fol. 145r.)
Parella en un jardí. La Cité des dames de Christine de Pizan (Londres, The British Library, Harley Ms. 4431, fol. 145r.)

Recepció de la llegenda

La llegenda de Guillem de Cabestany va tenir molt d’èxit durant l’Edat Mitjana; Petrarca la mencionaria als seus Trionfi i fins i tot Boccaccio la inclouria dins de la quarta jornada del seu Decameró. La popularitat del relat no va fer més que augmentar durant l’Edat Moderna, i la simbologia ancestral que l’envolta ha arribat als nostres dies a través de la cultura popular: devorar el cor (o simplement la carn) d’una persona o d’un animal implica l’assimilació total d’un altre ésser viu, amb totes les seves qualitats psíquiques, a través de la ingesta física.

Dama lliurant el cor a un cavaller (University of Oxford, Bodleian Library, ms. 264. fol. 59r.)
Dama lliurant el cor a un cavaller (University of Oxford, Bodleian Library, ms. 264. fol. 59r.)

Dones
medievals i
espiritualitat

Les diverses formes de vivència de l’espiritualitat femenina a l’edat mitjana han permès a la historiografia medieval, marcada en gran mesura per la història de les dones i el pensament feminista, articular una interessant línia de recerca sobre la vida d’aquestes dones dins i fora del monestir, i estudiar formes originals de dedicació religiosa, de creació, autoria i autoritat femenines, així com de lideratge d’espais. Tot plegat, amb la voluntat de crear una història en femení amb identitat pròpia, i no com un simple annex de la història masculina.

Els quatre plafons d’aquest eix son una mostra d’aquesta investigació. En ells hi trobarem exemples ben diversos: la creació d’una topografia de l’espiritualitat femenina a l’Europa medieval i moderna; el fort protagonisme de les dones en les manifestacions de l’espiritualitat femenina no reglada, com el cas de les beguines; la recerca a l’entorn de la ritualitat/performativitat dins de l’espai monàstic que ens apropa a objectes i pràctiques de devoció, litúrgia i vivència comunitària; i el treball arqueològic en la recuperació d’espais i noms que formen part d’aquest paisatge espiritual.

1
Dins i fora
dels monestirs

A l’edat mitjana el cristianisme va anar adaptant-se a les circumstàncies. Això es percep amb claredat en qüestions com l’espiritualitat i la voluntat de viure-la amb llibertat. Les dones que en aquell temps van escollir una vida religiosa ho van fer sovint com a monges, però n’hi va haver d’altres que preferiren no entrar dins del monestir.

Les monges, vivien en comunitat sota una regla: dins de l’espai monàstic resaven, treballaven, menjaven i dormien juntes; tot i això, no vivien de cap manera d’esquenes a la societat. Des de l’Alta Edat Mitjana hi va haver monestirs femenins de benedictines i canongesses; més tard van néixer nous models de vida monàstica adaptats als nous temps. Altres dones, tanmateix, optaven per viure la seva espiritualitat d’una manera menys institucional, al principi com a donades o deovotes, vinculades a centres monàstics però sense ser monges. Després, a partir del segle XIII, algunes dones escolliren viure soles o en petits grups portant de forma independent una vida religiosa alhora contemplativa i activa, és a dir, combinant l’espiritualitat interior amb tasques de compromís social vinculades sovint amb l’ensenyament i l’assistència. Se les coneixia generalment amb el nom de “beguines”.

Àngels, Hildegard von Bingen, Codex 07. (Wikimedia Commons)
Àngels, Hildegard von Bingen, Codex 07. (Wikimedia Commons)
2
Paisatges
espirituals

Durant l’Edat Mitjana es van fundar i construir una gran quantitat de monestirs femenins, situats en territoris ben diversos i sota les directrius d’ordes i famílies monàstiques també diferents. La magnitud constructiva va ser tan gran, que es fa difícil estudiar-los en el seu conjunt, a no ser que sigui mitjançant tècniques de cartografia digital que ens permetin situar-los sobre el mapa, tot analitzant els ritmes de la seva progressió sobre el territori al llarg del temps.

Fer mapes digitals ens dona l’oportunitat d’analitzar la posició dels monestirs en relació al seu entorn geogràfic i històric, però ens permet analitzar també l’evolució de les diverses comunitats monàstiques en diferents cronologies, tal com mostren els mapes seriats de l’Atles Claustra. A través d’aquests mapes, podem situar també els béns que configuraven els dominis monàstics, amb l’objectiu de conèixer les estratègies de gestió econòmica i patrimonial de les comunitats femenines medievals, tal com mostra el plànol de Barcelona dels dominis urbans del monestir de Sant Pere de les Puel·les.

Plànol de Barcelona dels dominis urbans del monestir de Sant Pere de les Puel·les.

Comunitats monàstiques femenines als regnes
peninsulars (1100-1550)

Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1100
ANY 1100
Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1150
ANY 1150
Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1200
ANY 1200
Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1250
ANY 1250
Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1300
ANY 1300
Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1350
ANY 1350
Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1400
ANY 1400
Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1450
ANY 1450
Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1500
ANY 1500
Mapa del sud d'Europa que mostra les comunitats monàstiques femenines als regnes peninsulars l'any 1550
ANY 1550
Comunitats agustines
Comunitats benedictines
Comunitats cistercenques
Comunitats clarisses
Comunitats terciàries
Comunitats dominiques
Comunitats militars i hospitalàries
Mulieres religiosae
Altres comunitats
3
Les
beguines

Les beguines eren dones (també hi havia homes beguins, tot i que en menor nombre), que decidien viure religiosament al marge de les institucions monàstiques. Les anomenem beguines, tot i que en el seu temps van rebre noms diversos segons els contextos i els seus llocs d’origen: papelarde, bizzoche, beatas, mulieres religiosae, dones de la tercera regla o simplement dones de bona vida. Vivien normalment a les ciutats, a vegades soles, de dues en dues, en petits grups, en cases privades, en hospitals, i fins i tot creant petites comunitats.

Totes solien tenir una vida amb doble vessant: una part pràctica (vida activa) que consistia en treballar per mantenir-se o encara més especialment per a dur a terme tasques socials, com cuidar pobres, llebrosos o malalts, acompanyar-los en la mort, i també ensenyar i educar altres dones. La vessant d’espiritualitat contemplativa (vida contemplativa) es plasmava en el cultiu de la vida interior, amb una religiositat sovint propera a la de les monges amb les que compartien el desenvolupament de tècniques devocionals, de meditació, de visualització d’imatges, etc.

Algunes beguines, com algunes monges, tenien experiències místiques i van escriure sobre això. Escrivien —com deia una a la que van cremar precisament a causa del seu llibre— per ajudar-se a elles mateixes a trobar el país de la llibertat, així com per ensenyar el camí de la mística. Moltes van ser grans mestres de la mirada interior i de la interioritat. Mentre unes beguines van gaudir de reputació de santes, d’altres van ser escarnides pels textos misògins com el Llibre de les dones de Jaume Roig, i unes quantes van ser perseguides per les seves formes de vida i les seves idees i van morir cremades en fogueres.

Gravat d’una beguina procedent de 'Des dodes dantz', Lübeck, 1489 (Wikimedia Commons)
Gravat d’una beguina procedent de Des dodes dantz
Lübeck, 1489 (Wikimedia Commons)

Sor Sança, una beguina catalana del segle XIV

Entre 1390 i 1401 està documentada a Barcelona una beguina anomenada Sança. D’una banda, es conserven diversos pagaments fets per la reina Violant de Bar a “sor Sança beguina”; de l’altra, en un privilegi reial atorgat per Joan I a “sor Sança”, se l’anomena terciària; i encara, en una carta de la reina Maria de Luna adreçada al Mestre Racional de la cort del rei, s’al·ludeix a “una beguina que estaba en Barchinona proper la Església de Santa Margarida, tenia vers si, mentre vivia, diverses coses que havien servit a la persona de Sancta Brígida e en special lo silici, les disciplines e le correge”. Més endavant, l’any 1448, Brígida Terrera recorda en una suplicació al Consell de Cent que al “reclusatge de Santa Margarida” s’hi havia reclòs una devota dona anomenada sor Sança, companya de Santa Brígida.

Aquesta sor Sança, beguina, reclusa i terciària, doncs, hauria viscut a Roma amb Santa Brígida (1302-1373). Un temps després es va traslladar a Barcelona, a la casa de les recluses de Santa Margarida, on hauria conviscut amb almenys una altra beguina anomenada Teresa. A Barcelona, sor Sança va ser reconeguda com una autoritat espiritual i feia dures tasques d’assistència que ningú altre volia fer.

El 13 de març de 1393, el rei Joan el Caçador va comunicar a les autoritats de Barcelona que havia concedit una llicència a sor Sança, de la Terça Regla de Sant Francesc. Segons el rei, en resposta a una petició d’ella. El rei dona permís a sor Sança o a qui ella designi per poder enterrar o fer enterrar en lloc sagrat tots els cossos o ossos dels condemnats a morir a les forques dins del terme de la ciutat de Barcelona. El rei ordena que ningú posi cap impediment a l’enterrament dels morts executats a les forques públiques. Fins llavors, i amb caràcter clarament exemplaritzant, no es podien ni despenjar ni enterrar en terra sagrada.

Arxiu de la Corona d’Aragó. Reg. 1964, f. 60r. 1393, 3, 13. València.

4
Vida i mort
dins un monestir

La vida dins del monestir és una vida reglada, ordenada i metòdica, amb unes hores marcades per a l’oració i la meditació i el treball manual. La majoria dels moments que s’hi viuen segueixen un ritual (ja sigui vinculat a la litúrgia o a la vida comunitària). La mort d’una abadessa permet veure la ritualitat funerària que acompanya la mort i sepultura de la prelada, i l’elecció i benedicció de la nova abadessa. El monestir es converteix aleshores en escenari d’un moment en el que la mort i la vida s’entrellacen.

Claustre, Monestir de Veruela (Palència) (Wikimedia Commons)
Claustre, Monestir de Veruela (Palència) (Wikimedia Commons)

Recreació històrica del ritual funerari
i de l'elecció i benedicció de les abadesses benedictines

01. Dormitori de l’abadessa, a l’abadia. La comunitat acompanya la difunta al seu llit de mort. Es reciten els salms penitencials.

Imatge de la recreació del ritual funerari

02. Les campanes toquen a electio i les monges, cobertes amb els mantells i en silenci, acompanyen el cos des de l’abadia, a través del claustre, fins la porta exterior del monestir, on esperen els clergues beneficiats del monestir i 12 clergues “endolats” (vestits de dol) per portar-lo a l’església.

Imatge de la recreació del ritual funerari

03. El mateix dia de la mort o l’endemà, el president de la Congregació Claustral Benedictina Tarraconense i Cesaraugustana decreta el tancament del monestir i la prohibició que la comunitat parli amb ningú de l’exterior fins que sigui elegida la nova abadessa.

Imatge de la recreació del ritual funerari

04. Passats tres dies de la defunció i després de l’ofici de morts, els clergues endolats i els fossers baixen el cos del túmul funerari i, a la porta del monestir, en presència de les monges, diuen l’absolta (oració que es resa o canta en sufragi de l’ànima de la difunta).

Imatge de la recreació del ritual funerari

05. Entren el cos fins al capítol inferior on l’abadessa serà enterrada en el vas sepulcral. Allí la comunitat torna a resar els set salms penitencials.

Imatge de la recreació del ritual funerari

06. La mateixa tarda de l’enterrament es fa l’elecció de la nova abadessa.

Imatge de la recreació del ritual funerari

07. Les monges en processó pels claustres canten el Te Deum i acompanyen la nova abadessa fins al cor alt. Toquen totes les campanes de l’església.

Imatge de la recreació del ritual funerari

08. Al cor alt, l’abadessa s’asseu a la cadira abacial degudament parada i les monges s’apropen una per una i per ordre d’antiguitat, i li fan una reverència, en senyal de reconeixement.

Imatge de la recreació del ritual funerari

9. Al capítol inferior, la nova abadessa fa professió de fe en mans del president de la Congregació Claustral.

Imatge de la recreació del ritual funerari

10. Rebudes les butlles de confirmació de Roma, l’abadessa fa el jurament i rep el jurament d’obediència de les monges i dels clergues beneficiats a través del ritual de l’immixtio manuum.

Imatge de la recreació del ritual funerari

11. L’abadessa pren possessió física del monestir recorrent els diferents espais i rebent un objecte com a símbol: per exemple, les claus que obren les portes de l’hort, un brocal de vi davant la bodega, o un inventari de la sagristia, a les portes de la sagristia i de mans de la sagristana.

Imatge de la recreació del ritual funerari

12. Finalment és beneïda pel bisbe de Barcelona com nova abadessa de la casa.

Imatge de la recreació del ritual funerari

Morir en comunitat. De la mort a la benedicció de les abadesses de Sant Pere de les Puel·les a la baixa edat mitjana.

Film produït per:
Paisatges Monàstics (2023)

Guió i direcció:
Àmbit Cultural de Benedictines (ACUB)

Localització de la gravació:
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

Jaciment de l'antic monestir femení hospitaler d'Alguaire

Jerònima de Gort (1527-1601), fou priora del monestir de Santa Maria d’Alguaire des de l’any 1586 fins a la seva mort a l’edat de 74 anys. Va ser enterrada al transsepte de l’església conventual, en una posició privilegiada. Sabem que es tractava d’una priora rellevant en la història del convent, ferma defensora de la clausura en moments de relaxació dels costums al monestir. Va participar activament en el procés d’investigació interna obert en temps de la seva predecessora, acusant algunes de les seves companyes de portar una vida plena “d’escàndols”, que vulnerava l’observança de les normes d’aïllament i vida espiritual de la comunitat. El conflicte es va tancar amb la imposició de la clausura estricta i l’elecció, l’any 1586, de Jerònima de Gort com a nova priora del convent.

Procés d’excavació del vas funerari i documentació del taüt de fusta Autoria: Maria Soler i Walter Alegría (Font: Arxiu Soler ALG)
Procés d’excavació del vas funerari i documentació del taüt de fusta Autoria: Maria Soler i Walter Alegría (Font: Arxiu Soler ALG)

Dones
medievals i
vellesa

1
Quan s'arribava
a la vellesa?

Quan es considera una dona vella?

L’edat d’inici de la vellesa era una noció relativa, que canviava segons el context social i econòmic de cada persona, i estava relacionada amb la capacitat productiva. L’home medieval era considerat vell quan començava la seva feblesa física, quan ja no podia treballar o participar en conteses bèl·liques. La dona medieval, per contra, quan ja no podia engendrar. Així doncs, la percepció de la vellesa moltes vegades es basava en els conceptes de validesa i utilitat. Mentre els homes i les dones podien demostrar el seu valor dins de la societat, no eren considerats vells, sempre que conservessin la seva força física i una aparença jove. En definitiva, allò que importava en la vida de la majoria de les persones era la seva capacitat funcional, més que l’estricta edat cronològica, per la qual cosa les persones podrien definir-se com a velles a edats molt diferents. En el cas particular de les dones, sovint es considerava que la vellesa començava abans per a elles que per als homes, concretament a la fi dels quaranta anys o al voltant dels cinquanta, moment en què es feien visibles en el cos els canvis derivats de la menopausa.

La Vella, Guillaume de Lorris et Jean de Meung Le Roman de la Rose, Ms. Français 24.392, fol. 118v. © Bibliothèque nationale de France
La Vella, Guillaume de Lorris et Jean de Meung Le Roman de la Rose, Ms. Français 24.392, fol. 118v. © Bibliothèque nationale de France

L'esperança de vida

L’esperança de vida en néixer als segles XIII i XIV era de quaranta anys, a causa del gran nombre d’infants que morien durant la infància i l’adolescència. No obstant això, els individus que superaven els vint anys a la fi de l’Edat mitjana tenien moltes possibilitats d’arribar als cinquanta i, fins i tot, superar aquest llindar.

Els tractadistes medievals van notar que les dones semblaven tenir una major esperança de vida i es van fer preguntes sobre aquest fet, ja que, des del seu punt de vista, semblava natural que els homes, sent més forts, visquessin més. I, efectivament, es creu que les dones que superaven els quaranta i, per tant, superaven l’edat fèrtil tenien més probabilitats de viure més anys que els homes que aconseguien arribar a aquesta mateixa edat. El problema per a les dones adultes era superar els perills del part i del postpart.

La Vella, Guillaume de Lorris et Jean de Meung Le Roman de la Rose, Ms. Français 24.392, fol. 5r. © Bibliothèque nationale de France
La Vella, Guillaume de Lorris et Jean de Meung Le Roman de la Rose, Ms. Français 24.392, fol. 5r. © Bibliothèque nationale de France

Les edats de les dones

Segons l’obra Speculum al foder, un manual sobre el sexe dirigit als homes, les etapes de la vida d’una dona són cinc: la primera és la infantesa, que arriba fins als vuit anys; la segona, fins als vint anys; la tercera, fins que la dona fa els trenta anys; la quarta, fins que té quaranta anys; i, finalment, la cinquena, fins que deixa de tenir la menstruació. Per tant, segons aquest tractat, la cinquena edat correspon a la vellesa, moment en què disminueix la seva vista i la calor, se li afluixen les carns, i ja no pot ser desitjada sexualment.

El peregrí, la vellesa i la malaltia, Guillaume de Digulleville, Pèlerinage de vie humaine, Ms. 1.130, fol. 2r © Bibliothèque Sainte-Geneviève
El peregrí, la vellesa i la malaltia, Guillaume de Digulleville, Pèlerinage de vie humaine, Ms. 1.130, fol. 2r © Bibliothèque Sainte-Geneviève

Ítem, dix que les edats de les fembres són cinc. L’una és la infantesa, entrò que ha vuit anys; la segona, entrò que ha vint anys; la terça, entrò que ha trenta anys; la quarta, entrò que ha quaranta anys; la quinta, entrò que perd, que no li ve son temps. E la natura de la primera edat és que no diu veritat de ço que hom li deman, e que no té celat tot ço que sap de veritat, e no ha vergonya d’home ni de fembra. E la segona edat ha més de vergonya, e cela mills ço que sap. La terça edat és que és ja complida de tot ço que ha mester, e aquesta és ja fembra feta. E la quarta edat, aquesta ama més los hòmens, e assuauja’s més en son anar e en son parlar e en ses obres, e vol veser. E la quinta edat minva sa vista e sa calor, e afluixen-se les carns, e serveixen molt a l’hom. E aquella qui passa aquesta edat és vella e negú no la deu cobejar.

Speculum al foder, Edició a cura d’Anna Alberni, Vitel·la, 2007, v. 756—770

2
La percepció
de la vellesa

Les construccions sobre el que es considerava ser vell o vella a l’Edat mitjana són, sovint, contradictòries, cosa que posa de manifest la gran quantitat de tòpics al voltant de la vellesa i l’envelliment. A vegades, la vellesa és representada de manera positiva, entenent-la com l’etapa més venerable de la vida i posant de relleu la saviesa acumulada pels anys, especialment pel que fa als homes. En el cas de les dones, aquesta visió no era tan nítida, ja que la vellesa femenina era generalment percebuda de manera negativa.

El més habitual a l’Edat Mitjana era que la vellesa fos presentada com una etapa miserable i degenerativa, caracteritzada per un cos vell i decrèpit, amb pèrdua d’habilitats mentals, acompanyada per l’exageració dels vicis com a conseqüència de l’edat. En el cas de les dones, l’estereotip més repetit és el de la vetula, definida com una dona físicament repugnant, però també malvada i perillosa, que, a vegades, és presentada com una dona astuta. Aquest personatge es caracteritza per enganyar un home jove per a tenir-hi relacions sexuals, tot i que el jove és qui acudeix a la dona vella per a concertar els seus serveis com a alcavota, amb la finalitat d’aconseguir l’amor de la jove desitjada.

La mort i la vella, Martial d’Auvergne, Danse macabre des femmes, Ms. Français 995, fol. 36v. © Bibliothèque nationale de France
La mort i la vella, Martial d’Auvergne, Danse macabre des femmes, Ms. Français 995, fol. 36v. © Bibliothèque nationale de France

Fragment del Spill de Jaume Roig

Jaume Roig, a l’obra Spill o Llibre de les dones (v. 372-397), descriu una dona vella a qui el pas del temps ha marcit el cos i a qui critica per buscar un marit jove.

La mort i la dona de la forca, Martial d’Auvergne Danse macabre des femmes Ms. Français, 995, fol. 36v. © Bibliothèque nationale de France
La mort i la dona de la forca, Martial d’Auvergne Danse macabre des femmes Ms. Français, 995, fol. 36v. © Bibliothèque nationale de France

 

La muller vella, 
lo marit jove 
que be la sove 
ffa lo que deu
– mantingua Deu 
qui tal praticha. 
La que·s pus richa 
mes ne mereix, 
menys se coneix: 
lo fum l'anguana, 
la carn la mana;
la vella fembra
del temps no·s menbra: 
tendra la pancha
ab plechs com mancha, 
ab semblant pell
com terçanell
o chamellot,
parra bossot
buyt la mamella,
put li l'axella,
cap alquenat,
ffront estirat,
no tendra dens:
conta los bens,
no los seus anys.

 

3
L'assistència a la vellesa:
l'hospital de la Santa Creu

L'hospital com a lloc d'acollida

Les discapacitats i deteriorament propis de la senectut feien –i fan– necessàries l’atenció i la cura de les persones grans. Això és encara més evident si tenim en compte que no totes podien disposar dels mitjans suficients per a mantenir la seva posició social i econòmica, ateses les dificultats per poder continuar treballant i poder comptar, per tant, amb uns ingressos regulars. És cert que les persones velles intentaven allargar la seva vida laboral al màxim per poder mantenir la seva font d’ingressos, però ¿què passava quan ja no podien continuar treballant a causa de l’edat o la malaltia? Sens dubte, la reducció de la capacitat de treball feia les llars vulnerables, ja que els recursos durant aquesta etapa de la vida estaven en perill i no sempre podien assegurar les seves necessitats durant el temps que els quedava de vida quan ja no treballaven. Per tal de fer front a aquesta situació, l’assistència a aquestes persones grans havia de ser coberta per l’entorn familiar, amics o veïns, però també per institucions benèfiques i religioses a les quals els homes i dones d’edat avançada podien acudir a la recerca d’auxili i assistència. Aquesta ajuda podia consistir en almoines, en el cas de determinades dificultats econòmiques, però també suport en cas de malaltia, i protecció i acompanyament davant circumstàncies d’impotència i solitud.

Serventa al llit de la vídua moribunda, Gautier de Coinci, Miracles de Notre Dame, Besançon, Bibliothèque Municipale Ms. 551, f. 39r. © Besançon Bibliothèque Municipale
Serventa al llit de la vídua moribunda, Gautier de Coinci, Miracles de Notre Dame, Besançon, Bibliothèque Municipale Ms. 551, f. 39r. © Besançon Bibliothèque Municipale
Llibre d'entrada de malalts de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona Llibre d'entrada de malalts 1457, fol. 41r. © Biblioteca de Catalunya
Llibre d’entrada de malalts de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona Llibre d’entrada de malalts 1457, fol. 41r. © Biblioteca de Catalunya

L’entrada a l’hospital

(Transcripció)

Juny

Cambra primera

Madona Clara, muller de n’Anthoni Amorós quòndam, nediue de Tarragua, de edat de LXXX anys.

Primo une cota tota blava oldana

Ítem una gonella tota blava

Ítem un pordomàs negra folrat de vert

Ítem una camise bé esquinsada

Qui són les velles que ingressen a l'Hospital?

L’admissió en un hospital era una opció plausible per a les dones grans que volien evitar acabar els seus dies malaltes i al carrer. No obstant això, el nombre de dones velles que documentem als Llibres de malalts de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona és molt baix. En general, constatem que es tracta de dones clarament pobres, tal com es desprèn de la descripció de la roba que portaven. A més, la majoria no duien diners a sobre. En alguns casos, s’indica que estaven malaltes de vellesa, en d’altres simplement no es diu res, de manera que no sempre podem saber si el seu ingrés era degut al fet que estaven malaltes o simplement perquè eren massa velles per cuidar-se per si mateixes. En alguna ocasió, fins i tot, s’especifica que havien estat portades fins a l’hospital amb llitera, cosa que indica el grau d’incapacitat en què es trobaven. La majoria morien pocs dies després d’ingressar a l’hospital.

Hospital de la Santa Creu, Llibre de Taula. Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona, Casa de Convalescència. Vol. I. Inv. 5, f. 129r. ©Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital de la Santa Creu, Llibre de Taula. Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Barcelona, Casa de Convalescència. Vol. I. Inv. 5, f. 129r. ©Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
4
El bací dels
pobres vergonyants

La principal institució benèfica dins la xarxa assistencial de Barcelona va ser, sens dubte, el Bací dels pobres vergonyants, el qual depenia de cadascuna de les parròquies de la ciutat. La seva finalitat era repartir les donacions de feligresos entre les persones més necessitades de la seva parròquia, entre les quals es trobaven també les persones grans.

Capitells, Basílica de Santa Maria del Pi (Wikimedia Commons 2022 Barcelona)
Capitells, Basílica de Santa Maria del Pi (Wikimedia Commons 2022 Barcelona)
Façana, Basílica de Santa Maria del Pi (Wikimedia Commons 2022 Barcelona)
Façana, Basílica de Santa Maria del Pi (Wikimedia Commons 2022 Barcelona)

En aquesta caixa es guardava la documentació del Bací dels pobres vergonyants. Tenia tres panys, les claus de cadascun dels quals estaven en mans de cadascun dels baciners o administradors del Bací.

“Caixa hedificada dels pobres vergonyants de la parròquia del Pi, stans administradors lo honrat en Miquel Çabestida e Johan Cendra, brocarer, e Francesh Font, sartre, any MCCCXXXXIIII.”

Caixa del Bací. Museu de la Basílica de Santa Maria del Pi. (Barcelona)
Caixa del Bací. Museu de la Basílica de Santa Maria del Pi. (Barcelona)

Qui són les velles assistides pel Bací?

Llibre del Bací dels pobres vergonyants de Santa Maria del Pi, 1438 Barcelona, Arxiu de Santa Maria del Pi, Vol. I. Inv. 5, fol. 50v. ©Arxiu de Santa Maria del Pi
Llibre del Bací dels pobres vergonyants de Santa Maria del Pi, 1438 Barcelona, Arxiu de Santa Maria del Pi, Vol. I. Inv. 5, fol. 50v. ©Arxiu de Santa Maria del Pi

En les breus indicacions de cada assentament, en general, se sol indicar, a més de la condició senil de les dones beneficiàries, que estaven malaltes i, a vegades, que són coixes, contretes i, en un cas, s’indica que la dona és cega. Un cert nombre d’aquestes dones grans conviuen amb d’altres: algunes, encara que poques, amb els seus marits també vells, però també trobem, per exemple, una tieta i una neboda o bé altres dones que simplement viuen juntes, probablement per poder combatre d’aquesta manera la soledat i compartir les despeses d’habitatge i alimentació. D’altres viuen a cura de familiars o de veïns.

Edició del text