Actualitat

La Transición española en las aulas. Historia y memoria en la enseñanza secundaria

Acaba de sortir el llibre “La Transición española en las aulas. Historia y memoria en la enseñanza secundaria”, coordinat pel professor de la nostra Secció Javier Tébar Hurtado i per Andrea Tappi, que signen també diferents capítols. El volum, editat pel Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, compra amb el pròleg del professor Andreu Mayayo […]

Acaba de sortir el llibre “La Transición española en las aulas. Historia y memoria en la enseñanza secundaria”, coordinat pel professor de la nostra Secció Javier Tébar Hurtado i per Andrea Tappi, que signen també diferents capítols. El volum, editat pel Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, compra amb el pròleg del professor Andreu Mayayo i amb la participació en diferents capítols del professor Agustí G. Larios, ambdós docents de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual.

El llibre es planteja diferents preguntes en torn a un dels debats historiogràfics i públics de major transcendència. Com s’ensenya la Transició a les escoles?, els materials curriculars proporcionen un adequat coneixement de la gènesi de l’actual règim parlamentari?, desenvolupen eines crítiques perquè l’alumnat actuï com a ciutadans i ciutadanes dins d’un sistema polític participatiu? A partir d’aquestes preguntes, el llibre ofereix al públic especialitzat i no especialitzat un instrument àgil, estructurat i metodològicament fonamentat per a entendre com es transmeten a les aules els resultats més recents del propi debat historiogràfic sobre la Transició i com s’adopten els conceptes propis del pensament històric. Els sis capítols que composen -redactats per especialistes en història i en didáctica de les ciències socials de prestigi- aquesta obra proposen una síntesi actualitzada de les principals interpretacions historiogràfiques sobre la Transició, de la seva memòria i ús públic (cap. 1); una exploració, a partir d’un estudi de cas, sobre l’estructura, continguts i resultats de les proves d’Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (EBAU) (cap. 2); una explicació entorn de la postura de les editorials davant les exigències d’innovació educatives (cap. 3); una anàlisi en profunditat de les últimes edicions dels manuals d’Història d’Espanya per a 2n de Batxillerat (cap. 4); a més, la recerca cobreix també un examen dels llibres de text destinats a 6è de primària i 4t d’ESO (cap. 5) i, finalment, prenent com a marc de referència el model de pensament històric, se suggereixen alguns recursos didàctics que poden afavorir l’estudi de la Transició a les aules (cap. 6).

Andrea Tappi y Javier Tébar (dir) La Transición española en las aulas. Historia y memoria en la enseñanza secundaria, CEPC, Madrid, 2024, ISBN 978-84-259-2026-4

Més informació aquí