Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dr. Daniel Roig Sanz, professor associat

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona) (menció europea).
Tèsis
Del nacionalisme integral al totalitarisme: el catalanisme radical davant l’ascens dels feixismes a l’Europa dels anys trenta (1931-1935), 2016.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Història Contemporània i Cinema
Grau de Treball Social
Història social Contemporània
Màster de Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat
Complements d'història
Taller d'Història
Línies de recerca
Catalunya, història del nacionalisme català, període d’entreguerres, feixismes.
Darrer tema de recerca
Nacionalisme integral i dreta revolucionària en el catalanisme radical dels anys trenta.