Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dr. Javier Tébar Hurtado, professor agregat

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat Autònoma de Barcelona).
Tèsis
Contrarrevolución y poder agrario en el franquismo. Rupturas y continuidades. La provincia de Barcelona (1939-1945), 2006.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Món Actual
Pensar la Història: Escoles, Teories, Interpretacions
Línies de recerca
Història del treball; història del Franquisme i de la Transició política espanyola; història del sindicalisme; història amb fonts orals.
Darrer tema de recerca
El moviment obrer i la transició a la democràcia a Espanya.