Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dr. Jordi Roca Vernet, professor lector

Formació acadèmica
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània (Universitat Autònoma de Barcelona). Doctor en Història (Universitat Autònoma de Barcelona).
Càrrecs
Coordinador del Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Tèsis
Política, liberalisme i revolució: Barcelona, 1820-1823, 2007 (Premi Extraordinari).
Docència durant el curs
Grau d'Història
Pensament i política en el món Contemporani
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Processos de construcció nacional. Catalunya i Espanya (optativa)
Pràctiques en institucions o empreses
Línies de recerca
Història cultural i social de la política durant el segle XIX. Història del primer constitucionalisme i del parlamentarisme liberal. Història del federalisme i del republicanisme.
Darrer tema de recerca
Història dels processos de nacionalització i dels projectes de nació liberal. Història dels rituals polítics a l’espai públic urbà durant els segles XIX i XX. Història dels espais de la política des d’una perspectiva cultural i geogràfica.