Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dr. Oriol Dueñas Iturbe, professor lector

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Càrrecs
Tècnic de Gestió de l'àrea de continguts del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
Tèsis
La gran destrucció. Els danys de la guerra i la reconstrucció de Catalunya desprès de la Guerra Civil (1937-1957), 2013.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Fonts Històriques
Història Contemporània d'Espanya
Grau d'Història de l'Art
Història, Cultura i Societat en Època Moderna i Contemporània
Grau d'Antropologia Social i Cultural
Història Contemporània Comparada
Línies de recerca
Danys materials de la Guerra Civil, treballs forçats durant el franquisme, espionatge, cementiris clandestins durant la Guerra Civil.
Darrer tema de recerca
El port de Barcelona com a objectiu militar durant la Guerra Civil Espanyola.