Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dra. Gemma Torres Delgado, professora lectora

Formació acadèmica
Doctora en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
Masculinitat i colonització a Espanya: arquetips masculins al discurs colonial sobre el Marroc (1880-1927), 2016.
Docència durant el curs
Grau d'Història
Història Contemporània
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Identitats de Gènere i mobilització en el segle XX (optativa)
Línies de recerca
Història cultural i gènere, estudis sobre masculinitat, colonialisme i gènere, construcció d’identitats culturals, nacionals i gènere.
Darrer tema de recerca
Masculinitat i colonització a Espanya, masculinitat i immigració, masculinitat i turisme