Directòri de professorat
ProfessorsProfessors emèrits

Dra. Mary Josephine Nash Baldwin, catedràtica

Formació acadèmica
Doctora en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Tèsis
La Mujer en las organizaciones de izquierda en España (1931-1939), 1977.
Línies de recerca
Història de les dones, discurs i representacions culturals de gènere, diversitat cultural, processos migratoris actuals.
Darrer tema de recerca
Representacions de raça i gènere que qüestionen la conflictivitat cultural.