Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dra. Queralt Solé Barjau, professora agregada

Formació acadèmica
Doctor en Història Contemporània (Universitat de Barcelona).
Càrrecs
Secretària del Departament d'Història i Arqueologia
Tèsis
Les fosses comunes a Catalunya, 1936-1939, 2008.
Docència durant el curs
Grau d'Arqueologia
Arqueologia de l'Època Moderna i de l'Època Contemporània
Arqueologia Medirval i Postmedieval
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Metodologia de la recerca i transferància del coneixement (obligatòria)
Línies de recerca
Guerra Civil espanyola: violència, repressió, exili; Dictadura franquista: repressió, institucionalització, memòria.
Darrer tema de recerca
Guerra Civil Espanyola: violència, repressió. Anàlisi històric de vestigis de la Guerra Civil.