Directòri de professorat
ProfessorsProfessors

Dra. Teresa Abelló Güell, professora titular

Formació acadèmica
Doctora en Geografia i Història (Universitat de Barcelona).
Càrrecs
Coordinadora del Màster en Història Contemporània i Món Actual (Universitat de Barcelona)
Tèsis
Les relacions internacionals de l'anarquisme català (1881-1914), 1984
Docència durant el curs
Grau d'Història
Història Contemporània d'Espanya
Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Cultures del Treball, Sindicalisme, Anarquisme i Socialisme
Línies de recerca
Moviments socials: moviment obrer, anarquisme, CNT, catalanisme i moviments populars, partits obreristes.
Darrer tema de recerca
Avantguardes i obrerisme, anys vint del segle XX. CNT durant el franquisme.