Treballs D.E.A.
2005-2006

Genocidi i destí del poble armeni

Autor: TOLEVA, Theodora

Universitat de Barcelona, 2005-2006

El text que segueix està escrit amb tres objectius. El primer és presentar un document inèdit fins ara en espanyol procedent dels arxius imperials i reals austríacs de l’any 1896 sobre les matances genocides d’armenis en l’imperi otomà. El segon és, seguint la línia de l’investigador Dadrian, buscar més connexions entre la qüestió Armènia i la qüestió de l’Orient posant-nos al costat dels historiadors que les considerarien més com una que com dues qüestions diferents encara que interconnectades. El tercer és presentar en espanyol, a través de les aportacions de la armenologia contemporània occidental, sobretot americana, anglesa i francesa, la destinació d’un dels pobles més antics del món i l’estat del problema del genocidi armeni en el moment actual d’ampliació de la Comunitat Europea cap a l’Orient i la polèmica candidatura de Turquia.

El document que presentem en traducció espanyola és un estudi ecònomic-polític del vilayato otomà Mamuret-ul–Aziz elaborat pel cònsol austro-hongarès Zagoulic al desembre de 1896 . Viena encarrega al seu cònsol l’elaboració d’aquest informe perquè necessita informació verídica sobre les matances d’armenis perpetrades en l’Imperi Otomà sent un dels llocs el vilayato Mamuret-*ul-*Aziz, durant les quals perden la vida més de dues centenars armenis. Així, l’abundant i rigorosament estructurada informació compilada en el document descriu el context de les matances que són del major interès. D’aquí també la importància d’aquest testimoniatge escrit sobre l’ocorregut: Viena és aliada d’Alemanya i respectivament de l’Imperi Otomà i considera el manteniment de la seva integritat territorial com a vital per a la seva pròpia existència i per a la realització del seu curs polític d’expansió cap al mar Mediterrani. Per tant té tot l’interès a tapar l’ocorregut i evitar que tingui conseqüències negatives per als perpetradors dels crims.