Treballs D.E.A.
2006-2007

La Transició a Catalunya a través dels documentals televisius Dies de Transició (2004)

Autor: BALSERA TARRASÓN, Emilio

Universitat de Barcelona, 2006-2007

INTRODUCCIÓ

El present treball d’investigació de segon any de doctorat, respon a les inquietuds sorgides arran de la presentació de la sèrie documental Dies de Transició, que va emetre Televisió de Catalunya a l’any 2004. En aquell mateix any, vaig assistir com alumne al curs Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya (VI): Educació, cultura i política, fet que va provocar una especial atenció per aquest període històric. Sumant aquests dos fets sorgeix l’idea d’aquest treball.

JUSTIFICACIÓ

Hem decidit analitzar aquests documentals perquè des de una televisió pública i en horari de “prime time”, per tant arribant a gran part de la població, es mostra o pretén explicar el procés de transició d’una dictadura a una democràcia que va haver en l’Estat espanyol, centrant l’atenció a Catalunya.

Un treball de tipus periodístic, més que històric, però interessant d’analitzar perquè fixa unes idees, proposa una cronologia, recull fets i persones. I ho fa amb la intenció de donar veu o presentar als diferents actors i sectors socials que van participar en l’anomenada Transició espanyola. Dies de Transició presenta els esdeveniments d’una forma més horitzontal i no tan vertical com la sèrie documental La Transición española (1995),de Victoria Prego.

METODOLOGIA

La metodologia emprada és el visionat i estudi dels setze documentals que es varen emetre per TVC, segons l’anàlisi contextual del cinema proposat per Marc Ferro i que en bona mesura segueix el Centre d’Investigacions Film-Història de la Universitat de Barcelona.

Tanmateix, hem entrevistat a dos realitzadors d’aquesta sèrie i un historiador especialitzat.

CONCLUSIONS (obertes)

Amb la docusèrie Dies de Transició, la Televisió de Catalunya ens proposa una mirada, amb certes dosis de nostàlgia, a la transició a Catalunya que es pot comparar amb publicitat i mitjans a la proposta que es va presentar a TVE amb la sèrie documental La Transición española de Victoria Prego.

Però tant a nivell estètic com de continguts trobem notables diferències entre les dues sèries, tal i com estudiarem a l’esmentada tesi doctoral, la qual farà una anàlisi comparatiu d’ambdós documentals.

Dies de Transició: Presenta una estètica més innovadora i arriscada. En canvi, a nivell estètic, La Transición española són documentals que podríem definir-los com a clàssics, tenint com a referent els documentals d’altres televisions públiques com són per exemple els de la BBC.

Dies de Transició: Evidentment una sèrie de producció catalana, es centra en la política i els canvis produïts en el territori català. Mentre que a La Transición española els continguts es centren en els principals líders del canvi polític des de una perspectiva centralista, deixant d’una forma gairebé marginal els moviments socials i els territoris que queden fora de l’òrbita madrilenya.