En breu podreu disposar de l'accés a aquest servei

Lorem ipsum

Queixes i suggeriments

A través d'aquest tràmit s'ofereix als ciutadans l'opció de manifestar queixes i suggeriments. Els resultats incideixen en la presa de decisions i en la millora de la qualitat de la institució.Aquest tràmit no té en cap cas la consideració de recurs administratiu i la seva presentació no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent.

Temps de resposta. En el termini de trenta dies hàbils des de la presentació, la unitat responsable ha de respondre a la queixa o suggeriment, i ha de comunicar la resposta a l'adreça de correu electrònic que s'hagi indicat a efectes de notificació.

Identificació col·lectius UB:

Accés amb l'identificador i la contrasenya UB.

Identificació oberta:

Accés amb un certificat digital reconegut.

Campus d'Excel·lència BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Administració electrònica
  • adreça electrònica
  • Última actualització: 17-03-2017