queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

Aquest tràmit serveix perquè els ciutadans puguin manifestar queixes i suggeriments. Els resultats incideixen en la presa de decisions i en la millora de la qualitat de la institució.

En cap cas el tràmit té la consideració de recurs administratiu i la seva presentació no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent.


Temps de resposta

En el termini de trenta dies hàbils des de la presentació de la queixa o suggeriment, la unitat responsable ha de respondre a la persona interessada i li ha de comunicar la resposta a l’adreça de correu electrònic que s’hagi indicat a l’efecte de la notificació.


Identificació

  • Els membres de la comunitat UB hi accedeixen amb les credencials UB.
  • La resta de persones hi accedeixen amb un certificat digital reconegut.

Centres i serveis

Trieu el centre al qual voleu adreçar

Trieu el servei

  • Universitat de Barcelona. Administració Electrònica i Identificació Corporativa
  • Contacte
  • Última actualització: 2-06-2021