queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

Aquest tràmit serveix perquè els ciutadans puguin manifestar queixes i suggeriments.Els resultats incideixen en la presa de decisions i en la millora de la qualitat de la institució.

Aquest tràmit no té en cap cas la consideració de recurs administratiu i la seva presentació no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent.

Temps de resposta

En el termini de trenta dies hàbils des de la presentació, la unitat responsable ha de respondre a la queixa o suggeriment, i ha de comunicar la resposta a l'adreça de correu electrònic que s'hagi indicat a efectes de notificació.

Identificació per als col·lectius UB

  • Accés amb les credencials UB.

Identificació oberta

Trieu el centre on us voleu adreçar

Trieu la unitat on us voleu adreçar

  • Universitat de Barcelona - Administració electrònica
  • adreça electrònica
  • Última actualització: 28-07-2020