BUDDY Programme de la Facultat!

El Buddy Programme

UB | Programa propi de la Facultat d’Economia i Empresa

Programa dirigit als estudiants del centre amb possibilitat d’obtenir crèdits de reconeixement de crèdits! Més informació i formulari a la pàgina web del programa: Buddy Programme

Descripció | El Buddy Programme és una iniciativa de l’ORI de la Facultat que vol apropar i afavorir el contacte i la interacció entre els estudiants de la Facultat i els estudiants internacionals que realitzen una estada acadèmica al nostre centre. Pels estudiants de la Facultat el programa els permetrà entrar en contacte amb la internacionalització que està experimentant el nostre centre, tot i que ells personalment no participin en un programa de mobilitat internacional. També els permetrà apropar-se i viure la diversitat cultural, coneixent i ajudant estudiants d’altres entorns culturals i idiomàtics al seu, tot ampliant el seu bagatge personal i enriquint la seva experiència universitària. Finalment, també pot actuar com a incentiu per a la participació dels estudiants de la Facultat als Programes de Mobilitat Internacional de la Facultat.

Reconeixements: ORI i àrea internacional de la Facultat | Altres participants i impulsors: Equip de becaris de l’ORI, Oriol Ribalta, Montse Cervera i Dra. Maria Cristina Poblet, Eva Gea, Míriam Castillo, Dra. Marta Panadés, Dr. Ramon Ramon-Muñoz, Dr. Resbier, Noelia Fornés i tots els que han fet i fan possible aquest programa.