BUDDY PROGRAMME

El Buddy Programme és un programa que vol apropar i afavorir el contacte i la interacció entre els estudiants de la Facultat i els estudiants internacionals que realitzen una estada acadèmica a la nostra Facultat que l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa va implantar el El curs acadèmic 2010/2011. A partir del curs 13/14 aquest programa va passar a gaudir de reconeixement acadèmic pels estudiants de la Facultat, que poden obtenir 3 crèdits de reconeixement per la seva participació en aquest.

Pels estudiants internacionals d’intercanvi, el programa enriqueix l’experiència internacional durant l’intercanvi acadèmic al nostre centre, afavorint la seva immersió cultural i facilitant la seva estada al nostre centre, a la nostra ciutat i al nostre país.

Pels estudiants de la Facultat el programa els permetrà entrar en contacte amb la internacionalització que està experimentant el nostre centre, tot i que ells personalment no participin en un programa de mobilitat internacional. També els permetrà apropar-se i viure la diversitat cultural, coneixent i ajudant estudiants d’altres entorns culturals i idiomàtics al seu, tot ampliant el seu bagatge personal i enriquint la seva experiència universitària. Finalment, també pot actuar com a incentiu per a la participació dels estudiants de la Facultat als Programes de Mobilitat Internacional de la Facultat.

Estudiants de la Facultat: Buddies locals

Amb aquest programa es vol promoure un procés d’internacionalització a casa i d’apropament entre els estudiants locals i els internacionals, tot afavorint la relació entre ambdós col·lectius. Els buddies locals -estudiants de la Facultat- podran orientar als estudiants internacionals sobre l’organització de la Facultat (ús i recursos del CRAI, contacte amb el professorat, consell i ajuda relativa als cursos, etc.) així com també en d’altres aspectes relatius a qüestions més culturals i/o pràctiques de la vida diària a la nostra ciutat i al nostre país (immersió cultural i lingüística, aspectes no acadèmics de la seva vida quotidiana, etc), ajudant i guiant l’estudiant internacional mentre dura la seva estada en el nostre centre.

 

Troba tota la informació sobre el contingut del programa i sobre com convertir-te en un buddy local a continuació: 

La inscripció al Buddy Programme s’obre durant el mes de juny de cada curs acadèmic, per a la participació en el programa durant el següent curs acadèmic.

Inscriu-te al Buddy Programme:

 • Podràs obtenir tres crèdits de reconeixement de crèdits
 • És una activitat gratuïta
 • Podràs practicar idiomes
 • Podràs conèixer gent d’altres països i cultures

Si vols participar al Buddy Programme, dirigeix-te personalment, o via correu electrònic, a l’Oficina de Relacions Internacionals. Podràs demanar que t’apuntem a la llista d’interessats, així cada cop que s’obri la convocatòria del Buddy Programme rebràs un correu electrònic amb tota la informació al respecte.

 • Les activitats es duen a terme durant tot l’any acadèmic, tot i que els seminaris previs acostumen a realitzar-se al juliol i al setembre.
 • L’assistència als seminaris i a la Welcome session és obligatòria, si no es participa en aquestes activitats no es podrà participar al programa. Per a l’obtenció dels crèdits de reconeixement de crèdits cal realitzar satisfactòriament també tota la resta d’activitats previstes.

Si es supera satisfactòriament la participació al Buddy Programme l’estudiant rebrà un certificat. La activitat és gratuïta però, en cas de superar-se satisfactòriament i voler optar als crèdits de reconeixement, la matrícula d’aquests crèdits s’haurà de pagar (aproximadament un 25% del preu del crèdit de l’ensenyament que s’estigui cursant).

El programa és anual i contempla tres blocs:

1) Formació prèvia:

 • Assistència a una activitat de formació sobre la mobilitat internacional i la seva gestió, presentació del programa i de les activitats.
 • Assistència a, almenys, dos seminaris sobre diferents temàtiques que poden variar d’un curs acadèmic al següent però que seran rellevants per a la interacció i ajuda als estudiants internacionals (multiculturalitat, xoc cultural, “cross-cultural communication”, dinamització social i cultural, lideratge, coneixement de dinàmiques de grup i d’eines i instruments per actuar socioeducativament amb diferents grups de persones, etc).
 • Assistència a una activitat de formació en recursos i serveis de la facultat (biblioteca, serveis lingüístics, etc.).

2) Activitats de suport als estudiants internacionals:

 • Participació en les activitats realitzades per l’Oficina de Relacions Internacionals
 • Assistència al Welcome Session, presentació del programa als estudiants estrangers i realització d’activitats de dinamització de grup.
 • Assistència al Welcome Dinner
 • Assistència a les activitats de Sant Jordi.
 • Suport i orientació als estudiants internacionals d’intercanvi a través d’un grup de Facebook on els mateixos puguin manifestar els diferents dubtes que els puguin sorgir i que l’equip de buddies s’encarregarà de resoldre.
 • Organització i realització d’activitats per als estudiants d’intercanvi internacional.

3) Valoració de l’activitat “Buddy Programme” a nivell institucional i personal:

 • Realització d’una enquesta als estudiants d’intercanvi internacionals per tal de valorar la seva experiència al nostre centre. Tractament de les dades i redacció i presentació d’un informe final.
 • Realització d’un petit informe de valoració del Buddy programme on es puguin incorporar propostes i suggeriments per millorar el funcionament del programa.

Estudiants d’intercanvi: Buddies internacionals

Amb l’objectiu de facilitar i millorar la teva estada a la nostra Facultat, si ets un estudiant internacional que realitzarà una estada acadèmica al nostre centre, tindràs a la teva disposició les dades de contacte d’una sèrie d’estudiants de la Facultat que han volgut actuar com a buddies. Hi ha també disponible una pàgina la Facebook on podràs expressar els teus dubtes, que els buddies s’encarregaran de resoldre.

Els buddies locals podran orientar-te en tots aquells aspectes acadèmics que els hi consultis, així com també en d’altres aspectes relatius a qüestions més culturals i/o pràctiques de la vida diària a la nostra ciutat i al nostre país.
Els buddies també estaran presenta a les activitats de benvinguda, així els podràs conèixer i començar a interactuar amb ells.

La relació que estableixis amb els buddies dependrà estrictament de vosaltres. Podràs des de consultar-li aquelles qüestions que t’interessin via correu electrònic o a través del facebook de l’Oficina fins a organitzar activitats i trobades entre vosaltres.

Esperem que, amb aquest programa, puguis conèixer i interactuar amb estudiants locals del nostre centre i enriquir encara més aquesta experiència internacional que has decidit incorporar al teu bagatge personal.