logoTRiversProjecte LIFE - TRivers: Implementing the Water Framework Directive to temporary rivers: tools for the assessment of their ecological status. 

Web del projecte europeu LIFE-TRivers sobre ecologia i gestió de Rius Temporals: www.LifeTRivers.eu


qualEcoBCNQualitat Ecològica dels Rius de la Província de Barcelona

Web dels estudis "La Qualitat Ecològica dels Rius de la Província de Barcelona"; un programa que recull les dades sobre l'estat ecològic dels cinc rius de la província de Barcelona, el Llobregat, el Besòs, el Foix, el Ter i la Tordera i de les rieres litorals del Maresme, tant en el curs principal com alguns dels seus afluents: www.ub.edu/barcelonarius

Aquests estudis actualment formen part del projecte CARIMED (Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis)


riosaltonandinos

Ríos Altoandinos

Web dedicada als treballs fets en rius d'alta altitud de la serralada dels Andes a partir de 2006: web RiosAltoandinos

Aquests resultats són el fruit dels projectes "Calidad Ecológica de los Ríos Altoandinos" (CERA), "Funcionalidad y Calidad Ecológica de los Ríos Altoandinos" (FUCARA) y "Biodiversidad genética y morfológica de los quironómidos de los ríos altoandinos: Influencia de la latitud y la altitud" (BiQuRA)

Back To Top