Projectes de recerca

2020-2024. Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks (DRYvER). EU Framework Programme Horizon 2020, IP: Thibault DATRY. IP-UB: Núria Bonada. DRYvER
2020-2023. Estat ecològic dels rius temporals: mètodes d’avaluació de les bases desconnectades (TRivers-P). ACA210/18/00022. Agència Catalana de l'Aigua. IP: Núria Bonada TRiversP

2019-2021. Global observatory network for freshwtaer biodiversity in high mountain streams (GLOBIOS). ERANet17/BDS-0065. Ministerio de Economia, Industria y Competitividad. IP: Núria Bonada

https://www.eucelac-platform.eu/project/global-observatory-network-freshwater-biodiversity-high-mountain-streams

globios

2019-2020. Seguiment de l'estat ecològic de la llacuna de La RicardaAjuntament del Prat de Llobregat. IP: Núria Bonada

ricarda2018
 2018-2021.Avances en ecología de metacomunidades en ríos intermitentes para la mejora de su conservación y gestión (MECODISPER).Programa Nacional de ciencias y tecnologías medioambientales.  Ministerio de Economia y Competitividad, IP: Núria Bonada 


MECODISPER
2015-2019.Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams (SMIRES). COST (European Cooperation in Science and Technology). EU Framework Programme Horizon 2020, IP:Thibault DATRY  SMIRES
2014-2018. LIFE - TRivers: Implementing the Water Framework Directive to temporary rivers: tools for the assessment of their ecological status. Financial instrument for the environment (LIFE) - European Union. IP: Núria Bonada  logoTRivers
 1994-actualitat. Qualitat Ecològica dels Rius de la Província de Barcelona
  • 2013-actualitat:CARIMED: Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d’organismes dels RIus MEDiterranis. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona. IP: Narcís Prat


qualEcoBCN

 

 

Back To Top