Llibres i capítols de llibre

X trobada montseny2021

Fortuño, P.; Prat, N. Acosta, R.; Cañedo-Argüelles, M.; Fernández-Calero, J.M.; López-Rodríguez, N.; Quevedo-Ortiz, G.; Soria-Extremera, M.; Verkaik, I.; Bonada, N.; 2023. Efectes del canvi climàtic a les rieres del Montseny: la importància dels canvis interanuals. In: Diputació de Barcelona (ed.) X Trobada d’Estudiosos del Montseny. ISBN: 978-84-19091-56-7. pp.281-295. Llibreria de la Diputació de Barcelona  (PDF)

ecology_plant_litter_descomposition

Osorio, V.; Bonada, N. & Puig, M.A. 2021. Macroinvertebrats fluvials de Catalunya. Guia de camp. Col·lecció Maluquer 5. BRAU edicions. 187pp. ISBN : 978-84-18096-20-4

Editorial Brau.

ecology_plant_litter_descomposition

Canhoto C., Bärlocher F., Cañedo-Argüelles M., Gómez R., Gonçalves A.L. 2021. Salt Modulates Plant Litter Decomposition in Stream Ecosystems. In: Swan C.M., Boyero L., Canhoto C. (eds) The Ecology of Plant Litter Decomposition in Stream Ecosystems. Springer, Cham. Print ISBN: 978-3-030-72853-3. Online ISBN: 978-3-030-72854-0. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-72854-0_15

SobreTemporalGloriaIEC2020

Prat, N.; Fortuño, P.; Bonada, N.; Munné, A. 2020. Alteració de l'estat ecològic dels ecosistemes fluvials per efecte de les crescudes: el que ens ensenyen la Tordera i el Ter.  In: Miquel Canals i Jaume Miranda (ed), Sobre el temporal Gloria (19-23.01.20), els seus efectes sobre el país i el que se'n deriva: Report de Resposta Ràpida (R³). Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.  ISBN: 978-84-9965-552-9. Dipòsit Legal: B 17662-2020. 195 pp. 

Llibreria de l'IEC

RESERVIAL_informe

Cañedo-Argüelles, M.; Fortuño, P.; Hermoso, V.; Prat, N.; Bonada, N. (2020). Protocolo para el diseño de reservas naturales fluviales. Planificación sistemática y participación pública. Fundación BBVA, Bilbao (España). ISBN: 978-84-92937-79-0. Depósito legal: BI-01031-2020.

https://www.biophilia-fbbva.es/publicaciones/protocolo-para-el-diseno-de-reservas-naturales-fluviales-planificacion-sistematica-y-participacion-publica-2/

SMIRES handbook Magand, C.; Alves, M. H.; Calleja, E.; Datry, T.; Dörflinger, G.; England, J.; Gallart, F.; Gómez, R.; Jorda-Capdevila, D.; Marti, E.; Munne, A.; Pastor, V. A.; Stubbington, R.; Tziortzis, I. & Von Schiller, D. (2020). Intermittent rivers and ephemeral streams: what water managers need to know. Technical report – Cost ACTION CA 15113.
10.5281/zenodo.3888474

Lago Alchichica

 

Acosta, A.; Prat, N.; Ribera, C.; Michailova, P.  2019. El gusano de sangre. In: Javier Alcocer (ed), Lago Alchichica una joya de biodiversidad. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México.  ISBN: 978-607-30-2278-1. 244 pp. 

openAccess

  Disponible a: Libros UNAM

 

SomNatura2019

 

Munné, A.; Bonada, N.; Prat, N. 2019. Rius. In: Carles Castell (ed. lit.), Jaume Terrades (ed. lit.) Som natura: el repte de l'antropocè (2019). ISBN: 978-84-9965-457-7. 158-160. PDF del capítol.

 

NaturaUsoAbus2018 portadaprovisional

 

Munné, A.; Bonada, N.; Prat, N. 2019. L’aigua, un bé preuat que cal protegir. In: Institut d’Estudis Catalans (ed.) Natura: ús o abús? (2018). ISBN: 978-84-9965-457-7. Link al capítol

 

IXTrobadaSTllo

 

Marimon, M.; Cid, N.; Soler, P.; Fortuño, P.; Verkaik, I.; Prat, Vinyoles, D. 2019. La ictiofauna dels rius temporals del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i caracterització dels refugis en un any de sequera. In: Diputació de Barcelona (ed.) IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. pp. 222-235. Llibreria de la Diputació de Barcelona  (PDF)

Fortuño, P.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Castro, D.; Cid, N.; Múrria, C.; Pineda, D.; Rodríguez-Lozano, P.; Soria-Extremera, M.; Tarrats, Pol, Verkaik, I.; Prat, N. 2019. La disminució de les extraccions d'aigua millora l'estat hidrològic i ecològic del torrent de la Vall d'Horta. In: Diputació de Barcelona (ed.) IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. pp.250-261.  Llibreria de la Diputació de Barcelona  (PDF)

Verkaik, I.; Gallart, F.; Cid, N.; Fortuño, P.; Vinyoles, D.; Prat, N. 2019. Com afecta el model actual de gestió forestal els recursos aquàtics del Parc? In: Diputació de Barcelona (ed.) IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. pp. 236-249.  Llibreria de la Diputació de Barcelona  (fitxa i PDF)

Cover for Badland Dynamics in the Context of Global Change

Moreno-de-las-Heras, M.; Gallart, F. 2018. The origin of badlands. In: Estela Nadal-Romero, Juan F. Martínez-Murillo and Nikolaus J. Kuhn (eds.) Badlands Dynamics in a Context of Global Change. pp. 27-59. Elsevier. Amsterdam. 622 pp. ISBN: 978-01-2813-054-4 (DOI: 10.1016/B978-0-12-813054-4.00002-2).

IXTrobadaMontseny

 

Fortuño, P.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Prat, N. 2018. Les comunitats de macroinvertebrats aquàtics de dos torrents del Montseny com a cas d'estudi dels possibles efectes del canvi global. In: Diputació de Barcelona (ed.) IX Trobada d'Estudiosos del Montseny. pp. 466-479. Llibreria de la Diputació de Barcelona (fitxa i PDF)
Proyectos de investigación en parques nacionales: convocatoria 2012-2015

Proyectos de investigación en parques nacionales : 2012-2015 / [Pep Amengual (editor)]-- [Madrid] : Organismo Autónomo Parques Nacionales, D.L. 2017. 475 p. : il. ; 25 cm-- (Naturaleza y parques nacionales. Serie investigación en la red). D.L. M 32683-2017. ISBN 978-84-8014-907-5. NIPO 025-17-027-9. (web)

Capitols del llibre escrits per membres del grup de recerca:

    • Rieradevall, M.; González-Sampériz, P.; Pérez-Martínez, C.; Tarrats, P.; Leunda, M.; Aranbarri, J.; Gil-Romera, G.; Prat, N. (2018). Evaluación y seguimiento del cambio global en dos lagos de alta montaña (Enol y Marboré) de la red española de Parques Naturales: indicadores biológicos (CLAM 2). (PDF)
    • Pérez-Martínez, C.; Tarrats, P.; Jiménez-Moreno, G.; Prat, N. y Rieradevall, M. (2018). Evaluación y seguimiento del cambio global en la Laguna de la Mosca (Sierra Nevada, Granada). Indicadores biológicos. (PDF
Intermittent Rivers and Ephemeral Streams

Datry, T.; Bonada, N. & Boulton, A. (Eds.). 2017. Intermittent Rivers and Ephemeral Streams Ecology and Management. eBook ISBN: 9780128039045. Paperback ISBN: 9780128038352. Elsevier. Amsterdam, The Netherlands. 622 pp. (Elsevier.com).

Flyer promocional (PDF)

Capitols del llibre escrits per membres del grup de recerca:

4.3. Stubbington, R.; Bogan, M.T.; Bonada, B.; Datry, T.; Leigh, C.d Ross Vander Vorste. 2017. The biota of intermittent rivers: Aquatic invertebrates.

4.10. Bonada, N.; Carlson, S.; Datry, T.; Finn, D.S.; Leigh, C.; Lytle, D.A.; Monaghan, M.T.; Tedesco, P. Genetic, evolutionary and biogeographical processes in intermittent rivers and ephemeral streams.

5.1. Chiu, M-C.; Leigh, C.; Mazor, R.; Cid, N.; Resh, V. Anthropogenic threats to intermittent rivers.

5.3. Fritz, K.M.; Cid, N.; Autrey, B.C. Governance, legislation and protection of intermittent rivers.

IIITrobadaMarinaMontnegre  Fortuño, P.; Cid. N.; Rodríguez-Lozano, P.; Sánchez, N.; Flor-Arnau, N.; Bonada, N.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Vinyoles, D.; Rieradevall, M.; Prat, N.. 2017. La gestió dels rius temporals als parcs naturals de les serralades litorals catalanes: el cas de la riera de Pineda. In: Diputació de Barcelona (ed.) III Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el Corredor. pp. 166-178. Llibreria de la Diputació de Barcelona (fitxa i PDF)
Experiences from Surface Water Quality Monitoring 

Munné, A.; Ginebreda, A.; Prat, N. (Eds.). 2016. Experiences from Surface Water Quality Monitoring. The EU Water Framework Directive Implementation in the Catalan River Basin District (Part I). The Handbook of Environmental Chemistry. Vol. 42. ISBN: 978-3-319-23895-1. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Germany. 320 pp. (Springer.com).

 

Quintana, X.D.; Cañedo-Argüelles, M.; Nebra, N.; Gascón, S.; Rieradevall, M.; Caiola, N.; Sala, J.; Ibáñez, C.; Sánchez-Millaruelo, N.; Boix, D. New Tools to Analyse the Ecological Status of Mediterranean Wetlands and Shallow Lakes. pp.171-199.

 

La escritura académica a través de las disciplinas  

Liliana Tolchinsky Brenman (coord.), Ángela Armenia Castrechini Trotta, Miguel Cañedo-Argüelles Iglesias, Ferran Estrada Bonell, María del Carmen Gracia Ramos, Miguel Ángel Navarro Brión, José Vicente Pestana Montesinos, Miguel Pérez-Moneo, Ana M.ª Pujol Dahme. 2013. La escritura académica a través de las disciplinas. Ediciones Octaedro, S.L. ISBN: 978-84-9921-454-2. Depósito legal: B. 28.030-2013.

(Octaedro Editorial)

oapn inv artic08 peq tcm7-232178 

Carmen Zamora-Muñoz, Marta Sáinz-Bariáin, Cesc Múrria, Núria Bonada, Carmen Elisa Sáinz-Cantero, Marcos González, Javier Alba-Tercedor y José Manuel Tierno De Figueroa. (2012). Diversidad, estrategias vitales y filogeografía de especies sensibles al cambio climático: tricópteros en el Parque Nacional de Sierra Nevada. In: Ramírez, L. & Asensio, B. (eds.) Proyectos de investigación en parques nacionales: 2008-2011. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. pp. 355-385.

(http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/2008-2011.aspx)

llibre_llobregat

 

Sandra Pérez, María-Eugenia Rubiano, Antoni Ginebreda, Cristina Postigo, Rebeca López-Serna, Juan Blanco, Victoria Osorio, Miren López de Alda, Mira Petrović, Jordi J. Pastor, Lleonard Matia, Jordi Martín-Alonso, Antoni Munné, Joan Jofre, Francisco Lucena, Míriam Agulló-Barceló, Narcís Prat & Damià Barceló. (2012). Wastewater Reuse in the Llobregat: The Experience at the Prat de Llobregat Treatment Plant. In: The Handbook of Environmental Chemistry Volume 21. "The Llobregat. The Story of a Polluted Mediterranean River". Sergi Sabater, Antoni Ginebreda, Damià Barceló (Eds.).  ISBN: 978-3-642-30938-0 (Print) 978-3-642-30939-7 (Online). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Germany. pp 327-346. (Springer.com)

Antoni Munné, Carolina Solà, Lluís Tirapu, Carlos Barata, Maria Rieradevall & Narcís Prat. (2012). Human Pressure and Its Effects on Water Quality and Biota in the Llobregat River. In: The Handbook of Environmental Chemistry Volume 21. "The Llobregat. The Story of a Polluted Mediterranean River". Sergi Sabater, Antoni Ginebreda, Damià Barceló (Eds.). ISBN: 978-3-642-30938-0 (Print) 978-3-642-30939-7 (Online). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Germany. pp. 297-325. (Springer.com).


 

cda_displayimage

 

Prat i Fornell, N., Ordeix, M. [coor.], Llach, F., Vilalta, E, Ribas, A. [col.] (2012). Els Espais fluvials. Manual d'avaluació del planejament urbanístic. Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat. ISBN: 978-84-9803-475-2. Dipòsit legal: B-42154-2011. 87 pp. (link a la llibreria de la Diputació de Barcelona)


 

portadaEmergingPollutantsRivers

 

Munné, A; Tirapu, L.; Solà, C.; Olivella, L.; Vilanova, M.; Ginebreda, A. & Prat, N. (2012). Comparing Chemical and Ecological Status in Catalan Rivers: Analysis of River Quality Status Following the Water Framework Directive. In: "The Handbook of Environmental Chemistry. Vol 19. Emerging and Priority Pollutants in Rivers". Guasch, Helena; Ginebreda, Antoni; Geiszinger, Anita (Eds.).  ISBN: 978-3-642-25. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Germany. pp 243-265. (Springer.com)

ceras

Encalada, A.C.; Rieradevall, M.; Ríos-Touma, B.; García, N. & Prat, N. (2011). Protocolo simplificado y guía de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERA-S). USFQ, UB, AECID, FONAG. Quito. 83 pp. (www.ub.edu/riosandes)

proyinvestpn_20062009

 

 

Valero-Garcés B.; Moreno, A.; González-Sampériz P.; Morellón M.; Rico, M.; Corella, P.; Jiménez-Sánchez, M.; Domínguez-Cuesta, MJ.; Farias, P.; Stoll, H.; López-Merino, L.; López-Sáez, JA.; Leira, M.; Santos, L.; Mata P.; Rieradevall M.; Rubio E.; Navas A.; Delgado A.; Marco-Barba, J.; Sigró, J. 2010. Evolución climática y ambiental del parque nacional de Picos de Europa desde el último máximo glaciar. IN: Ramírez, L. & Asensio, B. (eds.) Proyectos de investigación en parques nacionales: 2006-2009.Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. pp. 55-71.

(http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programa-investigacion/2006-2009.aspx)

zhumides_ACA2010

 

Boix, D., Caiola, N., Cañedo-Argüelles, M., Gascón, S., Ibàñez, C., Nebra,A., Quintana, X.D., Rieradevall, M., Sala, J. Sánchez-Millaruelo, N. & Solà,C. 2010. Avaluació de l'estat ecològic de les zones humides i ajust dels indicadors de qualitat. Índexs QAELSe2010, ECELS i EQAT. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya, Barcelona. 210 págs. (Agència Catalana de l'Aigua: PDF)

 

Prat, N. & Manzano, A. 2009. Resum Executiu i taula resum. Pàgs: 7-23. In: Aigua i Canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Eds. A. Manzano i N. Prat. Agència Catalana de l’Aigua. (disponible a intenet a: aca-web.gencat.cat)

Prat, N. & Munné, A. 2009. Impacte sobre els ecosistemes aquàtics. Pàgs. 209-214. In: Aigua i Canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Eds. A. Manzano i N. Prat. Agència Catalana de l’Aigua. (disponible a intenet a: aca-web.gencat.cat)

Prat, N. & Munné, A. 2009. Cabals migrats i més temporalitat als rius. Pàgs. 237-248. In: Aigua i Canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Eds. A. Manzano i N. Prat. Agència Catalana de l’Aigua. (disponible a intenet a: aca-web.gencat.cat)


 

2009-tapa-invertebrados-g

 

 

Narcís Prat, Blanca Ríos, Raúl Acosta y Maria Rieradevall. 2009. LOS MACROINVERTEBRADOS COMO INDICADORES DE CALIDAD DE LAS AGUAS. In: Macroinvertebrados Bentónicos Sudamericanos. E. Domínguez y H.R. Fernández (Eds). Publicaciones Especiales. Fundación Miguel Lillo. San Miguel de Tucumán. Argentina. (PDF) (Fund. Miguel Lillo)


 

cda_displayimage

 

Prat, N., Puértolas, L., Rieradevall, M. (2008). Els Espais fluvials. Manual de diagnosi ambiental. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals. ISBN: 978-84-9803-289-5. Dipòsit legal: BI-2366-2008. 117 pp. (link a la llibreria de la Diputació de Barcelona)


 

aguaysostenibilidad

 

Prat, N. et al. 2008.Funcionamiento de las cuencas mediterráneas en entornos de gran consumo urbano: el caso de la región de Barcelona. pag: 154-164. In:  Agua y sostenibilidad: Funcionalidad de las cuencas. Eds: Jiménez Herrero, Luis M. (dir. OSE). Madrid. Observatorio de la Sostenibilidad en España. . (PDF)

 

 

Munné, Antoni; Prat, Narcís. 2006. Ecological aspects of the Water Framework Directive.In: Mas-Pla, Josep (Coord.). The Water Framework Directive in Catalonia. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. p. 53-65.  (PDF)

Back To Top