Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROYECTO: Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona per a la redacció dels manual de gestió de les pinedes de pi blanc, pinassa i pi roig: flora i vegetació

2007
Diputació de Barcelona
Carreras Raurell, Jordi (IP). Ferré Codina, Albert.


Línea/es de investigación:
Florística y Taxonomía
Ecología de comunidades
Cartografía de la vegetación


Publicaciones resultado del proyecto:

Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2011
Les pinedes de pi roig. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 177 pp.
[info]
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2011
Les pinedes de pinassa. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 169 pp.
[info]
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2010
Les pinedes de pi blanc. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 169 pp.
[info]
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu