Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Servidor de mapas de hábitats y de vegetación - SEMHAVEG
Visor de la cartografía
de los hábitats
Manuales de los hàbitats
de Cataluña
Descarga de la cartografía
de los hábitats (1:50.000)
Cartografía de los hábitats
de los espacios protegidos (1:10.000)
Descarga de la cartografía
de la vegetación (1:50.000)
Visor de los inventarios
de vegetación de Andorra

Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu