Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Servidor de mapes d'hàbitats i de vegetació - SEMHAVEG
Visor de la cartografia
dels hàbitats
Manuals dels hàbitats
de Catalunya
Descàrrega de la cartografia
dels hàbitats (1:50.000)
Cartografia dels hàbitats
dels espais protegits (1:10.000)
Descàrrega de la cartografia
de la vegetació (1:50.000)
Visor dels inventaris
de vegetació d'Andorra


Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu