La gramàtica

La gramàticaLa gramàtica és un àmbit important en el domini d’una llengua, perquè ens ajuda a parlar-la i escriure-la correctament. En el cas de l’alemany, ens hi haurem de concentrar especialment, perquè és un idioma amb una gramàtica complexa i una mica diferent de la nostra. Els següents consells poden ajudar-vos:

  • Per treballar aquest aspecte d’una llengua cal fer exercicis, però també necessitareu una bona gramàtica de consulta per resoldre els dubtes que us vagin sorgint.
  • A Internet hi ha recursos que us ajudaran a practicar-la, però en alguns casos poden ser insuficients i us caldrà recórrer a bibliografia. Des d’aquí us recomanem webs i llibres. Els trobareu a l’enllaç sota aquestes línies.
  • És molt útil fer fitxes o esquemes amb els aspectes que us resultin més difícils. D’aquesta manera «ordenareu» les regles a la vostra manera. Així recordareu millor les estructures i tindreu una font de consulta personalitzada que us serà útil.
  • No us limiteu a un sol nivell. Si teniu dificultats amb algun tema, podeu treballar amb materials d’un nivell immediatament inferior.
  • És molt habitual practicar la gramàtica per escrit, per exemple fent exercicis d’omplir els buits o d’opció múltiple. Però també és aconsellable que ho feu oralment, formulant frases amb les estructures que aneu aprenent. Així adquirireu agilitat. Podeu fer-ho sols, o també en parella o en grup. Per exemple, amb la vostra parella d’intercanvi lingüístic, si en teniu. En aquest darrer cas, podria anar-vos molt bé si abans de conversar us prepareu prèviament els temes, el vocabulari i la gramàtica que fareu servir.
  • Hi ha aspectes de la gramàtica alemanya que són especialment difícils o importants, i haureu de dedicar-hi atenció. És el cas de les declinacions (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv), l’ordre dels diferents elements dins la frase, els verbs separables o l’ús de les formes passives (Passiv).