El vocabulari

Vocabulari_general

Les següents recomanacions us ajudaran a adquirir, consolidar i ampliar el vocabulari.

  • Intenteu determinar quin vocabulari necessiteu i on podeu trobar-lo.
  • Hi ha paraules que són més freqüents, i les haureu de prioritzar. No us capfiqueu si n’oblideu algunes de poc habituals.
  • Per consultar dubtes relacionats amb el significat dels mots, no us limiteu a buscar-ne la traducció en un diccionari bilingüe. Si teniu un nivell de comprensió de la llengua mitjà o avançat, utilitzeu també els diccionaris monolingües, que us proporcionaran definicions, exemples i altra informació important.
  • Estudiar-vos llistes de vocabulari us pot ser útil si us voleu preparar per a algun examen o per a alguna situació concreta. Però no us limiteu a memoritzar paraules aïllades. És preferible treballar-les en el seu context: fent exercicis o bé escrivint textos i frases.
  • A l’hora d’adquirir vocabulari nou, també és millor fer-ho a partir del context: llegint molt, mirant la televisió, escoltant la ràdio, etc. Feu-ho de manera activa, prenent nota del lèxic nou que us trobeu.
  • Fixeu-vos en les frases i expressions comunes de la llengua que es fan servir en situacions concretes.
  • Per assimilar els mots, a moltes persones els ajuda associar-los amb imatges.
  • També hi ha qui prefereix treballar les paraules de manera agrupada, per exemple per àrees temàtiques. O segons si son substantius, adjectius, etc. O si són de la mateixa família. O fins i tot les podeu llistar en funció de si les teniu més apreses o menys. Busqueu els sistemes que us vagin millor.
  • La majoria del diccionaris en línia ofereixen la pronunciació dels mots. Acostumeu-vos a escoltar-la i repetir-la a poc a poc uns quants cops.
  • Hi ha aplicacions que us permetran fer-vos glossaris personalitzats de paraules i frases, i us proporcionaran exercicis interactius per treballar-les amb l’ordinador o el telèfon mòbil. En trobareu un recull a continuació: