La gramàtica

Gramatica_generalLa gramàtica és un àmbit important en el domini d’una llengua, perquè ens ajuda a parlar-la i escriure-la correctament. Els següents consells poden ajudar-vos a treballar-la:

  • Per treballar-la cal fer exercicis, però també necessitareu una bona gramàtica de consulta per resoldre els dubtes que us vagin sorgint.
  • A Internet hi ha recursos que us ajudaran a practicar-la, però en alguns casos poden ser insuficients i us caldrà recórrer a bibliografia. Des d’aquí us recomanem webs i llibres, que trobareu a l’enllaç sota aquestes línies.
  • És molt útil fer fitxes o esquemes amb els aspectes que us resultin més difícils. D’aquesta manera «ordenareu» les regles a la vostra manera, recordareu millor les estructures i tindreu una font de consulta personalitzada que us serà útil.
  • No us limiteu a treballar la gramàtica del vostre nivell. Si teniu dificultats, us pot anar bé recórrer a materials d’un nivell immediatament inferior.
  • És molt habitual practicar la gramàtica per escrit, per exemple fent exercicis d’omplir els buits o d’opció múltiple. Però també és aconsellable que ho feu oralment, formulant frases amb les estructures que aneu aprenent. Així adquirireu agilitat. Podeu fer-ho sols, o també en parella o en grup. Per exemple, amb la vostra parella d’intercanvi lingüístic, si en teniu. En aquest darrer cas, podria anar-vos molt bé si abans de conversar us prepareu prèviament els temes, el vocabulari i la gramàtica que fareu servir.
  • Cada llengua té aspectes de gramàtica que són especialment difícils o importants. Preneu-ne nota per dedicar-hi més atenció.