Programari lliure

El programari lliure (en anglès free software) és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

Com que el programari es pot redistribuir lliurement, en general es pot trobar gratis a Internet, o a un cost baix si l’adquirim per mitjà d’altres medis (CD-Rom, DVD, USBs…). A causa d’això, els models de negoci basats en programari lliure normalment es basen en proporcionar serveis de valor afegit com suport tècnic, cursos de preparació …(Definició extreta de la wikipedia)

El programari lliure pot ser una alternativa als programes comercials que des de Programari ja es distribueixen, però si són una alternativa real a les vostres necessitats ho haureu de veure vosaltres mateixos segons la funcionalitat que en podeu treure del seu ús.

Des de l’Àrea TIC no donem suport a aquests programes.