Ciència

Estadística i matemàtica

 • GeoGebra geogebra

  Programa que combina la geometria dinàmica, l'àlgebra i el càlcul. Els elements introduits (punts, vectors, polígons, funcions,...) es poden modificar dinàmicament a la pantalla o a línia d'ordres.

 • Maxima maxima

  Sistema d'àlgebra computacional, per fer manipulació simbòlica de polinomis, matrius, funcions racionals, integració, derivació, maneig de gràfics, expansió en sèries, entre d'altres.

 • Octave octave

  Considerat l'equivalent lliure del MATLAB, és un programa per realitzar càlculs i anàlisis numèrics. Ofereix un intèrpret que permet executar ordres en mode interactiu, permet crear gràfics i extendre el llenguatge amb funcions

 • PSPP pspp

  Aplicació per l'anàlisi de dades, utilitza una biblioteca científica per les seves rutines matemàtiques i per la generació de gràfiques.

 • R R

  Llenguatge de programació i entorn de desenvolupament per l'obtenció de càlculs i gràfics estadístics. Proporciona una àmplia varietat de tècniques estadístiques i numèriques, extensibles llibreries i una alta capacitat gràfica.

 • SageMath sagemath

  Sistema algebraic computacional que cobreix aspectes matemàtics com l'àlgebra, la combinatòria, els mètodes numèrics i el càlcul.

 • Scilab scilab

  Software per l'anàlisi numèric amb un llenguatge de programació, basat en el llenguatge MATLAB, per al càlcul científic.

 • SOFA Statistics sofa

  Paquet estadístic que ofereix una interfície gràfica per l'anàlisi estadística de funcions. Permet importar dades i documents, fer taules, gràfics, tests estadístics i compartir documents a través d'una plataforma senzilla i visual.

GIS

 • GRASS grass

  GRASS suporta informació ràster i vectorial. Inclou eines per l'emmagatzematge, actualització, visualització i anàlisi de dades espacials, així com per la introducció d'estratègies diverses de modelització.

 • gvSIG gvsig

  Permet accedir a informació vectorial i raster així com a servidors de mapes. Es desenvolupa en llenguatge de programació Java i té accés a formats vectorials SHP, DXF, entre d'altres, i formats d'imatge com MrSID, GeoTIFF o ECW.

 • Marble marble

  Mitjançant diferents capes, permet visualitzar tot tipus d'informació geogràfica lliure.Està programat amb biblioteques Qt4 i es pot consultar el mapa geogràfic del món en diversos modes.

 • Miramon miramon

  Permet la visualització, consulta, edició i anàlisi de mapes ràsters (imatges de teledetecció, ortofotos, models digitals del terreny, mapes temàtics convencionals amb estructura ràster, etc) i de mapes vectorials.

 • QGIS qgis

  És un sistema d'Informació geogràfica de codi lliure. Permet la utilització de formats raster i vectorials a través de les biblioteques GDAL i OGR així com també de la base de dades.

 • SAGA saga

  SAGA (Sistema d'Anàlisi Geocientífic Automatitzat) consta d'una interfície de programació (API) per a la implementació de mètodes científics i d'una interfície gràfica d'usuari (GUI) per fer accessibles aquests mètodes.

Bioinformàtica

 • Avogradro WhatsApp Image 2018-06-18 at 13.01.05 (1)

  Editor molecular dissenyat per la química computacional, el modelat molecular, la bioinformàtica i la ciència de materials. És extensible amb eines interactives i permet incorporar plugins.

 • Bioclipse bioclipse

  Programa gràfic i visual utilitzat en els camps de la bioinformàtica i la quimioinformàtica. És un editor avançat i banc actualitzat que ens permet estudiar i dissenyar molècules i cadenes proteiques.

 • BioJava biojava

  Projecte dedicat a oferir eines Java pel processament de dades biològiques. Ofereix un conjunt de biblioteques per manipular seqüències, estructures de proteïnes, rutines estadístiques, etc.

 • ChemAxon chemaxon

  Programa especialitzat en aplicacions i interfícies de programació d'aplicacions per la quimioinformàtica i la investigació. Ofereix eines per visualitzar i dibuixar molècules i una extensa base de dates.

 • GenePattern genepattern

  Software de biologia computacional dissenyat per desenvolupar i reproduir metodologies d'anàlisi genòmic. Construeix blocs per l'anàlisi a partir de pipelines que capturen el mètode, els paràmetres i les dades.

 • Orange orange

  Programa per realitzar mineria de dades i anàlisi predictiu. Les components poden ser manipulades desde programes desenvolupats en Python o a través d'un entorn gràfic.