Ofimàtica

Ofimàtica

 • AbiWord abiword

  Aquest programa es caracteritza per la possibilitat d'importar/exportar documents des del seu format nadiu a XML, RFT, Microsoft Word,

 • AdobeAcrobat Reader adobeacrobatreader

  Permet visualitzar, crear i modificar arxius amb el format PDF.

 • CentOS centOSClon a nivell binari de la distribució GNU Red Hat Enterprise Linux (RHEL), a partir del codi font alliberat.
 • Firebird firebird

  Sistema d'administració de base de dades racional. Ofereix una bona seguretat, diferents arquitectures i requisits d'administració baixos.

 • Gentoo gentoo

  Meta-distribució de programari basada en un motor en el qual tot el programari es compila per tal d'obtenir la màxima optimització.

 • Gnumeric 1200px-Gnumeric.svg

  Full de càlcul capaç d'exportar i importar fitxers en diferents formats, cosa que el fa compatible amb altres programes. Forma part de l'entorn d'escriptori lliure GNOME.

 • LibreOffice libreoffice

  LibreOffice és la versió oberta i lliure de processador de textos compatible amb Microsoft Office.

 • LyX lyx

  És un programa gràfic multiplataforma  que permet l'edició de text usant LaTeX, per la qual cosa inclou  totes les seves capacitats

 • PDF Creator pdfcreator

  Aquest programa és una aplicació informàtica que permet convertir documents a format PDF.

 • Scribus scribus

  És un programa de maquetació de pàgines. Ofereix un gran rendiment en la creació de publicacions per ordinador i permet la funcionalitat amb diferents fonts i imatges.