Utilitats

Compressió

 • 7-Zip 7zip

  Programa de compressió i descompressió de fitxers amb funció de gestor de fitxers. Pot funcionar des de línia d'ordres com amb una interfície gràfica.

 • PeaZip peazip

  És un compressor i descompressor que destaca per la facilitat del seu ús, la rapidesa i la varietat de funcions que ofereix (suporta més de 100 formats).

Transferència d'arxius

 • Cyberduck Cyberduck

  Aplicació client FTP i SFTP molt senzilla d'utilitzar que permet fer tot tipus d'operacions en entorns remots. També permet treballar amb serveis d'Amazon S3, Cloudfront o WebDAV.

 • Filezilla filezilla

  Client FTP, que presenta una finestra principal que es divideix en quatre parts diferenciades: administrador de llocs, registre de missatges, vista de fitxers i directoris i cua de transferències.

 • OpenSSH OpenSSH

  Conjunt d'aplicacions que permeten realitzar comunicacions xifrades a través de la xarxa, utilitzant el protocol SSH.

 • Putty putty

  Client SSH que s'utilitza per accedir a una màquina remota de forma segura.

 • WinSCP winscp

  Client SFTP i SCP gràfic. La seva funció principal és facilitar la transferència segura d'arxius entre dos sistemes informàtics, el local i un remot que ofereixi serveis SSH.

Gestió de projectes

 • GanttProject ganttproject

  Programa amb l'objectiu d'administrar projectes utilitzant el diagrama de Gantt (eina gràfica que exposa el temps de dedicació previst per les diferents projectes).

 • OpenProj WhatsApp Image 2018-06-18 at 13.53.45

  Software alternatiu al Microsoft Project amb la finalitat d'administrar projectes. Algunes utilitats que ofereix son: gestió de valors acumulats, diagrama de Gantt, gràfic PERT, informes de feines i diagrames EDT.

 • Planner planner

  Eina per planejar, programar i seguir projectes per l'escriptori GNOME. Algunes funcions que ofereix son: gestió de calendaris i recursos, seguiment de l'evolució d'un projecte, enllaçar feines i exportar en diferents formats.

 • Redmine redmine

  Eina per la gestió de projectes que permet als usuaris de diferents projectes realitzar el seguiment i organització en comú.

Calaix de satre

 • CDBurnerXP CDBurner

  Aplicació per a crear discs òptics. Algunes característiques son: grava qualsevol tipus de disc, discs CD d'audio amb/sense espai entre pistes, grava i crea fitxers ISO, verifiació de dades i crea discs d'arrancada.

 • Fre:ac freac

  Extractor d'audio de CDs i conversor d'audio en múltiples formats com MP3, Vorbis, AAC, WMA,... També permet recodificar un arxiu audio utilitzant el mateix format per tal de disminuir la taxa de bits.

 • Gparted gparted

  Editor de particions que s'utilitza per crear, esborrar, canviar de mida, moure, comprovar i copiar particions. És útil per crear espais per a nous sistemes operatius, reorganitzar el disc i copiar dades que resideixen en discs durs.

 • Rainmeter rainmeter

  Entorn d'escriptori i eines de personalització. Els gadgets són programes que s'executen a l'escriptori i permeten informació a temps reals sobre l'estat del sistema, o controlar des de l'escriptori el reproductor de música, el correu i l'agenda.

 • VirtualBox virtualbox

  Hipervisor per ordinadors x86/AMD64. Per mitjà d'aquesta aplicació és possible instal·lar sistemes operatius addicionals dins d'un altre sistema amfitrió, cadascun amb el seu propi ambient virtual.