Multimèdia

Edició gràfica i fotogràfica

 • Blender blender

  Dedicat especialment per al modelatge, il·luminació, animació i creació de gràfics tridimensionals. També de composició digital utilitzant la tècnica d'edició de vídeo, escultura (inclou topologia dinàmica) i pintura digital.

 • Darktable darktable

  És un programa de processament fotogràfic en format raw de codi obert. Treballa amb un conjunt d'eines específicament enfocades al processament i postproducció d'imatges raw no destructiu.

 • Digikam digikam

  Aquest programa és capaç d'organitzar col·leccions d'imatges en carpetes segons dates o mitjançant etiquetes. També permet realitzar edicions simples de les fotos fent us del Kipi

 • GIMP gimp

  GIMP és el programa de manipulació d'imatges del GNU (GNU Image Manipulation Program), de dibuix i de disseny massiu d'imatges. És molt útil per a treballs d'edició fotogràfica, composició i publicació de imatges.

 • Inkscape inkscape

  Eina lliure de dibuix amb capacitats semblants a Illustrator, Freehand i CorelDraw que fa servir el format estàndard W·C sobre gràfics vectorials escalables (SVG).

Paquets combinats

 • MyOpenLab myopenlab

  Software per programació gràfica basada en Java. Cada element té una funció específica i unes propietats configurables per l'usuari.

 • PSDETCH psdetch

  Eina que permet treballar en línia i sense connexió. Permet editar i crear molts tipus de fitxers (Adobe Photoscan, fitxers d'imatge, PDF, apps,...).

Àudio i vídeo

 • Audacity audacity

  Editor d'àudio, entre les seves característiques trobem: Enregistrament d'àudio en temps real, edició arxius d'àudio tipus Ogg Vorbis, MP3, WAV, AIFF, AU , LOF i WMP, conversió entre formats de tipus àudio entre altres.

 • Avidemux avidemux

  Aplicació lliure dissenyada per a l'edició i processament de vídeo amb tasques senzilles d'utilitzar. Permet l'ús de molts tipus de fitxer, es poden canviar el format i còdecs d'àudio i vídeo, la qualitat, la resolució i altres característiques dels vídeos.

 • VLC Media Player VLCMediaPlayer

  Reproductor multimèdia que dona suport a molts còdecs d'audio i vídeo així com diferents tipus d'arxius i formats de DVD, VCD i altres protocols streaming.

Modelització

 • FreeCAD freecad

  Modelador de CAD 3D paramètric orientant a l'enginyeria mecànica, el disseny industrial i l'arquitectura.

 • OpenSCAD openscad

  Aplicació lliure i de codi obert per crear objectes sòlids de CAD.