AbiWord

Classe: Ofimàtica | SO:
AbiWord

Aquest programa es caracteritza per la possibilitat d’importar/exportar documents des del seu format nadiu a XML, RFT, Microsoft Word, LaTeX i OpenDocument. També té una eina per buscar la referència de Wikipedia sobre qualsevol paraula prèviament seleccionada.

Web:https://www.abisource.com/

Idioma: multi-llenguatge