Darktable

Classe: Edició gràfica i fotogràfica Multimèdia | SO:
Darktable

És un programa de processament fotogràfic en format raw de codi obert. Treballa amb un conjunt d’eines específicament enfocades al processament i postproducció d’imatges raw no destructiu. Està principalment enfocat a millorar el procés de treball del fotògraf facilitant la gestió de grans quantitats d’imatges.

Web: https://www.darktable.org/

Idioma: multi-llenguatge