LyX

Classe: Ofimàtica | SO:
LyX

És un programa gràfic multiplataforma  que permet l’edició de text usant LaTeX, per la qual cosa inclou  totes les seves capacitats

(notació científica, edició d’equacions, creació d’índexs, etcètera).Es tracta d’un processador de textos en el qual l’usuari no necessita pensar en el format final del seu treball, sinó només en el contingut i la seva estructura per la qual cosa pot ser utilitzat per editar documents grans (llibres) o amb format rigorós (tesi, articles per a revistes científiques), amb facilitat.

Web:https://www.lyx.org/Download

Idioma: multi-llenguatge