Digikam

Classe: Edició gràfica i fotogràfica Multimèdia | SO:
Digikam

Aquest programa és capaç d’organitzar col·leccions d’imatges en carpetes segons dates o mitjançant etiquetes. També permet realitzar edicions simples de les fotos fent us del Kipi (KDE Image Plugin Interface), ofereix també la possibilitat d’augmentar les seves funcionalitats.

Web: https://www.digikam.org/download/

Idioma: multi-llenguatge