GIMP

Classe: Edició gràfica i fotogràfica Multimèdia | SO:
GIMP

GIMP és el programa de manipulació d’imatges del GNU (GNU Image Manipulation Program), de dibuix i de disseny massiu d’imatges. És molt útil per a treballs d’edició fotogràfica, composició i publicació de imatges.

Web: https://www.gimp.org/

Idioma: multi-llenguatge