Blender

Classe: Edició gràfica i fotogràfica Multimèdia | SO:
Blender

Dedicat especialment per al modelatge, il·luminació, animació i creació de gràfics tridimensionals. També de composició digital utilitzant la tècnica d’edició de vídeo, escultura (inclou topologia dinàmica) i pintura digital. En aquest programa també es pot desenvolupar vídeo jocs ja que posseeix un motor de jocs intern.

Web: https://www.blender.org/

Idioma: Multillenguatge