JabRef

Classe: Gestors bibliogràfics | SO:
JabRef

JabRef proporciona una interfície fàcil d’utilitzar per l’edició d’arxius del tipus BibTeX, la importació de bases de dates a articles científics en línia i la gestió i busca d’arxius. Algunes funcions son: agrupació, organització i cerca d’entrades de referència, exportació i importació de bases de dades i conversió personalitzada dels arxius de referència.

Web: http://www.jabref.org/

Idioma: multi-llenguatge