Mendeley

Classe: Gestors bibliogràfics | SO:
Mendeley

Sistema de gestió de referències bibliogràfiques, que permet organitzar la informació bibliogràfica i adjuntar documents a text complet. Algunes funcions son: extracció de metadades d’arxius PDF, captura de cites automàticament, estadístiques de lectura sobre articles, còpia de seguretat i col·laborar en grup. Ofereix opcions de funcionament: com a programa de descarrega i executa i en línia.

Web: https://www.mendeley.com/

Idioma: Anglès