PSPP

Classe: Estadística i matemàtica | SO:
PSPP

Aplicació per l’anàlisi de dades, utilitza una biblioteca científica per les seves rutines matemàtiques i per la generació de gràfiques. Algunes funcions que ofereix son: freqüències, taules creuades, fiabilitat, reordenament de dades, proves no paramètriques i factors d’anàlisi.

Web: https://www.gnu.org/software/pspp/

Idioma: multi-llenguatge