Scilab

Classe: Ciència Estadística i matemàtica | SO:
Scilab

Software per l’anàlisi numèric amb un llenguatge de programació, basat en el llenguatge MATLAB, per al càlcul científic. Algunes funcions que ofereix son: anàlisi numèric i estadístic, visualització 2D i 3D, optimització, disseny de sistemes dinàmics i processament de senyals.

Web: https://www.scilab.org/

strong>Idioma: Anglès