GeoGebra

Classe: Estadística i matemàtica | SO:
GeoGebra

Programa que combina la geometria dinàmica, l’àlgebra i el càlcul. Els elements introduits (punts, vectors, polígons, funcions,…) es poden modificar dinàmicament a la pantalla o a línia d’ordres. També permet calcular derivades i integrals de forma simbòlica i ofereix un avançat conjunt de comandaments matemàtics i estadístics.

Web: https://www.geogebra.org/

Idioma: multi-llenguatge