Octave

Classe: Estadística i matemàtica | SO:
Octave

Considerat l’equivalent lliure del MATLAB, és un programa per realitzar càlculs i anàlisis numèrics. Ofereix un intèrpret que permet executar ordres en mode interactiu, permet crear gràfics i extendre el llenguatge amb funcions i procediments mitjançant mòduls dinàmics.

Web: https://www.gnu.org/software/octave/

Idiomes: Anglès