OpenProj

Classe: Gestió de projectes | SO:
OpenProj

Software alternatiu al Microsoft Project amb la finalitat d’administrar projectes. Algunes utilitats que ofereix son: gestió de valors acumulats, diagrama de Gantt, gràfic PERT, informes de feines i diagrames EDT.

Web: https://sourceforge.net/projects/openproj/

Idioma: multi-llenguatge