QGIS

Classe: Ciència GIS | SO:
QGIS

És un sistema d’Informació geogràfica de codi lliure. Permet la utilització de formats raster i vectorials a través de les biblioteques GDAL i OGR així com també de la base de dades. Una de les grans versatilitat de QGIS és la seva facilitat d’interconnexió amb gran varietat de base de dades geoespacials.

Web: https://www.qgis.org/es/site/

Idioma: multi-llenguatge