SAGA

Classe: Ciència GIS | SO:
SAGA

SAGA (Sistema d’Anàlisi Geocientífic Automatitzat) consta d’una interfície de programació (API) per a la implementació de mètodes científics i d’una interfície gràfica d’usuari (GUI) per fer accessibles aquests mètodes. L’objectiu principal de SAGA és donar una plataforma senzilla per posar en practica mètodes geocientificos mitjançant la seva interfície de programació API.

Web: http://www.saga-gis.org/en/index.html

Idioma: multi-llenguatge