Scribus

Classe: Ofimàtica | SO:
Scribus

És un programa de maquetació de pàgines. Ofereix un gran rendiment en la creació de publicacions per ordinador i permet la funcionalitat amb diferents fonts i imatges.
Ofereix la capacitat de preparar arxius professionals de filmació d’imatges. També pot crear presentacions animades e interactives en PDF i formularis. Les seves aplicacions serveixen per la creació de periòdics, cartells i llibres.

Web: www.scribus.net/download/

Idioma: multi-llenguatge